Arkiv

IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Planleggingen av et nytt teaterhus rundet 10 år i 2021, og behov for ny bygningsmasse er ikke blitt mindre prekært i løpet av disse årene.
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

En avklaring om nytt teaterhus er derfor svært viktig i inneværende stortingsperiode.
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til ordinær drift, men ingen øremerket nytt teaterhus
T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

– Det er fint at vi ikke vet hvor lang tid ting kan ta når vi begynner på dem, sier Thomas Bendiksen. Det er ti år siden Rogaland teater etablerte prosjekt Sceneskifte, og Bendiksen ble ansatte for å lede prosessen.
Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Regjeringen gir 700 000,- fra tippemidler til planene om nytt teaterhus
Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Utredningen av nytt fylkeshus er i gang og Rogaland Teater mener at areal til kulturformål bør utredes i videre planarbeide.
Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

- Dette er det viktigste byutviklingsprosjektet i Stavanger i lang tid. Det er derfor viktig at alle parter samhandler når planene skal konkretiseres og realiseres.
Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Det haster med en modernisering av teatret. Rogaland Teaters målsetning er et nytt spadestikk i 2025.
Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

- Nå må vi løfte prosjektet inn på Stortinget for å sikre statlig finansiering
Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Stavanger kommune ønsker et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.
Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

Kjært barn har mange navn og kommunen utsetter debatten om hva området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum og Rogaland fylkeskommune bør hete. Men arbeidet med innholdet i visjonen fortsetter.
0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Forslaget er ambisiøst og kan bidra til en spennende utvikling av området.
Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

Staten eier 66% av Rogaland Teater og er derfor en naturlig bidragsyter til prosjektet.
298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg vurderes til over 90 millioner og behovet for fornyelse kommer stadig nærmere
Enlight323
05.03.2021

Styret støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

- Prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i forslaget, men vi anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn.
Tore%20Renberg%20og%20Sissel%20Knutsen%20Hegdal%20i%20debatt%20om%20Akropolisvisjonen
24.02.2021

Hva skal barnet hete?

Tore Renberg og Sissel Knutsen Hegdal i debatt om Akropolisvisjonen.
Skjermbilde%202021-02-19%20kl_%2008_56_11
19.02.2021

Kommunens forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement

Tore Renberg kaster seg inn i navnedebatten, mens kultursjefen håper at den ikke overskygger debatten om innholdet i visjonen.
Skjermbilde%202021-01-28%20kl_%2015_53_30
28.01.2021

Kan det bygges nytt teaterhus over "rådafjell" og tunneler?

Geofysikere undersøker grunnforholdene for å se på mulighetene for nybygg.
Volumstudie
09.09.2020

Fylkestomten kan bidra til realisering av Akropolisvisjonen

Helen & Hards mulighetsstudie viser muligheter på den andre siden av Muségata
Historisk%20tilbakeblikk%20youtube
27.03.2020

140 år med utvikling

Bli med på et historisk tilbakeblikk på utviklingen av området, - fra Eckhoffs første tegninger i 1882 og frem til i dag.
Screenshot%202020-03-17%20at%2012_54_48
18.03.2020

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Et flertall av Stavangers kulturpolitkere støtter opp rundt utvikling rundt kulturinstitusjonene og planene for et nytt teaterhus
Akropolis_High_compr
05.12.2019

Gave fra Sparebankstiftelsen vender skuffelsen til glede

Med to millioner i støtte fra SR-bank kan arbeidet med nytt teaterhus fortsette.
Akropolisvisjonen
11.06.2019

Akropolisvisjonen

Volumstudier for et felles løft for Rogaland Teater og Museum Stavanger
IMG_0865
31.01.2019

​Et 135 år gammelt lappeteppe

Det hadde vært fint å se Akropolis bli til en kulturhøyde igjen, sier Sceneskifte prosjektleder Thomas Bendiksen.
Oppstartsm%C3%B8te
22.01.2019

Startskudd for Akropolis-visjonen

Rogaland Teater og Museum Stavanger har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon»
Akropolis_High_compr
27.11.2018

Museet og teatret er i gang med å definere «Akropolis-visjonen»

Formålet er å vurdere mulighetene for en visjon for området i Kannik med en felles tomteutnyttelse.
123
30.10.2018

ROT + MUST = sant?

Rogaland Teater og Museum Stavanger vurderer en felles visjon for Akropolis-høyden
Enlight265
31.08.2018

Sceneskifte eller teppefall?

Arkitekt Alexandria Algard undersøker mulighetene på Akropolis-høyden
KS1_illustrasjon
22.01.2018

Anbefaler nytt teaterhus på Akropolis-høyden

Dagens teaterbygning er ikke egnet for fremtidig teaterdrift
Fremdrift%202011-2025%20v2
21.06.2017

Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang

Nok en milepæl i Sceneskifte-prosjektet ble nådd da teatret i juni signerte kontrakt med Atkins om gjennomføring av kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU).
KVU%20forside%20bilde
01.02.2017

Konseptvalgutredning for nytt teaterhus

« Anbefalt konsept sikrer et sterkt og fremtidsrettet regionteater som bidrar til at alle får tilgang til scenekunst av høy kvalitet og som fremmer kunstnerisk utvikling, fornyelse og interesse»
Teatermagasin%20jan%202017%20v2
27.01.2017

Oppgradere, satellitt eller bygge helt nytt?

Konseptvalgutredningen som vurderer forskjellige løsninger for et fremtidssikret teaterhus er på trappene.
Fremdrift%202011-2025%20v1
01.11.2016

Fylket foreslår også midler til neste utredning

Fylkesrådmannen legger opp til å videreføre årets midler til KVU med støtte til den etterfølgende kvalitetssikringsprosess (KS1)
Fremdrift%202011-2025%20v1
06.10.2016

Statlige midler til neste skritt

Regjeringens forslag til statsbudsjett bevilger midler til kvalitetsikring (KS1) og sikrer videre fremdrift
Sentrumsplanen
02.10.2016

Høringsinnspill til Sentrumsplanen

Både Bekhuskaien og Stavanger stasjon er mulige plasseringer for et nytt teaterhus
Fremdrift%202011-2025%20v1
11.05.2016

Veien frem til 2025

Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Fremdrift%202011-2025%20v1
11.05.2016

Veien frem til 2025

Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Mot2020Print_Page_18_Image_0001
15.03.2016

Du og du, en KVU

Konsulentene som skal gjennomføre konseptvalgutredningen for nytt teaterhus er i gang. Om 9 måneder er vi klokere på hva som er det beste konseptet.
20.11.2015

Nytt tinghus melder sin interesse for Bekhuskaien

Domstolen åpner for samlokalisering med nytt teaterhus
KVU%20midler
07.10.2015

Midler til KVU er på plass

Teatrets tre eiere Staten, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune inngår spleiselag for å få gjennomført en konseptvalgutredning for nytt teaterhus.
bekhus-82095XXXXX
08.04.2015

Bekhuskaien er det beste alternativet

Sentrumsplanen har mottatt høringsinnspill og tomten øst for Tau-fergen er den mest aktuelle for et nytt teaterhus
Stavanger%20stasjon%20Postkort
04.02.2015

Byutvikling i sentrum

Hva koster tomten på Bekhuskaien? Hvordan er grunnforholdene ved Stavanger stasjon? Teatret peker i sitt høringssvar til sentrumsplanen på forhold som bør utredes ytterlige i neste runde
Bekhuskaien%20teatermag%20beska%CC%8Aret
26.08.2014

IKKE DER, IKKE DER, MEN DER JA

Å planlegge et ambisiøst og komplekst bygg som et nytt teaterhus, tar tid. Veldig lang tid. Spesielt for boblende teatermakere som normalt har kort reise fra idé til realisering.
Sk%C3%A6rmbillede%202014-02-17%20kl_%2016_38_30
18.06.2014

Bekhuskaien er teatrets tomtefavoritt

Kaiområdet er umiddelbart det tomtealternativet som er mest realistisk og enklest gjennomførbart i nærmeste fremtid
Sk%C3%A6rmbillede%202014-04-29%20kl_%2009_36_17
05.05.2014

HVORFOR TRENGER REGIONEN ET NYTT TEATER?

Sceneskiftes prosjektleder forklarer på 60 sekunder hvorfor regionen trenger et nytt teaterbygg
ALLIANCE_TEATER_Jorenholmen_Birdy
05.02.2014

Hvor skal et nytt teaterbygg plasseres?

Nye mulighetsstudier foreslår Jorenholmen, Bekhuskaien, Bussterminalen, Nytorget og Ryfylkekaien
sydney-opera-house
05.11.2013

EN FRYD FOR ØYET MEN IKKE FOR ØRET

Operahuset er 40 år og sliter stadig med brukervennligheten
teatermagasinet%20h%C3%B8st%202013
27.09.2013

Et fremtidsrettet miljøvennlig teater

En fersk utgave av Teatermagasinet distribueres i øyeblikket. Her kan dere blant annet lese om miljøaspektet i et fremtidsrettet teaterbygg. God fornøyelse!
Sk%C3%A6rmbillede%202013-05-03%20kl_%2010_41_45
03.05.2013

Neste milepæl er plassering

Før vi kan diskutere finansiering, tidshorisont og arkitektkonkurranse, må vi konkretisere prosjektet ytterligere med å finne en mulig plassering.
Peer%20Gynt%20sitat%20omvisning%20forside
12.02.2013

Bli med på en eksklusiv tur om fortid, nåtid og fremtid

Sceneskifte tar deg med rundt og forteller om bakgrunnen og fremtidsplanene for prosjektet om nytt teater
A%CC%8A%20se%20utover%20sin%20egen%20nesetipp%20tittel
31.01.2013

Innlegg om nytt teater og byutvikling

Er tiden inne for å tenke helhet og synergieffekt? Bli med å spille ball!
IMG_2086
08.01.2013

Letter på sløret

I 2013 har vi mye spennende å by på om prosessen mot et nytt teater
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
07.12.2012

Vannvittig måned

Vi triller tilbake til teatret med gode erfaringer i sekken. Takk til Stavanger Konserthus for et flott samarbeid under Mozart!
Untitled-3
29.10.2012

130 ÅRS LAPPETEPPE

Sjekk ut vår nye animasjonsfilm som tar deg med på oppgraderinger og tilføyelser gjennom tidene på teatret
Hovedparti%201883
19.10.2012

HISTORISK TILBAKE- BLIKK

Gjennomgang av de viktigste oppgraderingen av bygning siden åpningen i 1883
teatermagasinet%20forside
24.09.2012

SCENESKIFTE - FOR ET MAGISK HUS

Høstens teatermagasin er lansert, hvor du blant annet kan lese mer om Sceneskifte.
IMG_6140
04.09.2012

Teatrallå

Vår nye sykkel er nå pyntet og klar til å rulle ut i bybildet
207
18.06.2012

Sceneskifte

Rogaland Teater planlegger fremtiden
146
04.06.2012

Åpen dialog

Følg oss på Twitter og Facebook!
01
12.03.2012

Høringssvar

Bred oppbakning i høringsinnspill