Arkiv

27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Vi har modnet prosjektet og redusert både volum og kostnad
Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En scene er ikke en scenen, men er nøye tilpasset akkurat det uttrykket man ønsker å formidle.
En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Rogaland Teater ber om at Akropolis-visjonen tas med i programmene for kommune- og fylkestingsvalget i 2023
Regionens viktigste kulturløft
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Etter hvert som dette er blitt et byggeprosjekt, trenger teatret mer kompetanse internt på huset.
Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Planleggingen av et nytt teaterhus rundet 10 år i 2021, og behov for ny bygningsmasse er ikke blitt mindre prekært i løpet av disse årene.
Ti år med Sceneskifte
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

En avklaring om nytt teaterhus er derfor svært viktig i inneværende stortingsperiode.
Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til ordinær drift, men ingen øremerket nytt teaterhus
Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
21.09.2021

10 tålmodige år

– Det er fint at vi ikke vet hvor lang tid ting kan ta når vi begynner på dem, sier Thomas Bendiksen. Det er ti år siden Rogaland teater etablerte prosjekt Sceneskifte, og Bendiksen ble ansatte for å lede prosessen.
10 tålmodige år
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Regjeringen gir 700 000,- fra tippemidler til planene om nytt teaterhus
Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Utredningen av nytt fylkeshus er i gang og Rogaland Teater mener at areal til kulturformål bør utredes i videre planarbeide.
Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

- Dette er det viktigste byutviklingsprosjektet i Stavanger i lang tid. Det er derfor viktig at alle parter samhandler når planene skal konkretiseres og realiseres.
Hva skjer med Akropolis-visjonen?
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Det haster med en modernisering av teatret. Rogaland Teaters målsetning er et nytt spadestikk i 2025.
140 år med utvidelser av teatret i Kannik
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

- Nå må vi løfte prosjektet inn på Stortinget for å sikre statlig finansiering
Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Stavanger kommune ønsker et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.
Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

Kjært barn har mange navn og kommunen utsetter debatten om hva området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum og Rogaland fylkeskommune bør hete. Men arbeidet med innholdet i visjonen fortsetter.
Dropper Akropolis som navn på området
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Forslaget er ambisiøst og kan bidra til en spennende utvikling av området.
Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

Staten eier 66% av Rogaland Teater og er derfor en naturlig bidragsyter til prosjektet.
Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg vurderes til over 90 millioner og behovet for fornyelse kommer stadig nærmere
Kritisk behov for ny bygningsmasse
05.03.2021

Styret støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

- Prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i forslaget, men vi anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn.
Styret støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet
24.02.2021

Hva skal barnet hete?

Tore Renberg og Sissel Knutsen Hegdal i debatt om Akropolisvisjonen.
Hva skal barnet hete?
19.02.2021

Kommunens forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement

Tore Renberg kaster seg inn i navnedebatten, mens kultursjefen håper at den ikke overskygger debatten om innholdet i visjonen.
Kommunens forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement
28.01.2021

Kan det bygges nytt teaterhus over "rådafjell" og tunneler?

Geofysikere undersøker grunnforholdene for å se på mulighetene for nybygg.
Kan det bygges nytt teaterhus over "rådafjell" og tunneler?
09.09.2020

Fylkestomten kan bidra til realisering av Akropolisvisjonen

Helen & Hards mulighetsstudie viser muligheter på den andre siden av Muségata
Fylkestomten kan bidra til realisering av Akropolisvisjonen
27.03.2020

140 år med utvikling

Bli med på et historisk tilbakeblikk på utviklingen av området, - fra Eckhoffs første tegninger i 1882 og frem til i dag.
140 år med utvikling
18.03.2020

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Et flertall av Stavangers kulturpolitkere støtter opp rundt utvikling rundt kulturinstitusjonene og planene for et nytt teaterhus
Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen
05.12.2019

Gave fra Sparebankstiftelsen vender skuffelsen til glede

Med to millioner i støtte fra SR-bank kan arbeidet med nytt teaterhus fortsette.
Gave fra Sparebankstiftelsen vender skuffelsen til glede
11.06.2019

Akropolisvisjonen

Volumstudier for et felles løft for Rogaland Teater og Museum Stavanger
Akropolisvisjonen
31.01.2019

​Et 135 år gammelt lappeteppe

Det hadde vært fint å se Akropolis bli til en kulturhøyde igjen, sier Sceneskifte prosjektleder Thomas Bendiksen.
​Et 135 år gammelt lappeteppe
22.01.2019

Startskudd for Akropolis-visjonen

Rogaland Teater og Museum Stavanger har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon»
Startskudd for Akropolis-visjonen
27.11.2018

Museet og teatret er i gang med å definere «Akropolis-visjonen»

Formålet er å vurdere mulighetene for en visjon for området i Kannik med en felles tomteutnyttelse.
Museet og teatret er i gang med å definere «Akropolis-visjonen»
30.10.2018

ROT + MUST = sant?

Rogaland Teater og Museum Stavanger vurderer en felles visjon for Akropolis-høyden
ROT + MUST = sant?
31.08.2018

Sceneskifte eller teppefall?

Arkitekt Alexandria Algard undersøker mulighetene på Akropolis-høyden
Sceneskifte eller teppefall?
22.01.2018

Anbefaler nytt teaterhus på Akropolis-høyden

Dagens teaterbygning er ikke egnet for fremtidig teaterdrift
Anbefaler nytt teaterhus på Akropolis-høyden
21.06.2017

Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang

Nok en milepæl i Sceneskifte-prosjektet ble nådd da teatret i juni signerte kontrakt med Atkins om gjennomføring av kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU).
Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang
01.02.2017

Konseptvalgutredning for nytt teaterhus

« Anbefalt konsept sikrer et sterkt og fremtidsrettet regionteater som bidrar til at alle får tilgang til scenekunst av høy kvalitet og som fremmer kunstnerisk utvikling, fornyelse og interesse»
Konseptvalgutredning for nytt teaterhus
27.01.2017

Oppgradere, satellitt eller bygge helt nytt?

Konseptvalgutredningen som vurderer forskjellige løsninger for et fremtidssikret teaterhus er på trappene.
Oppgradere, satellitt eller bygge helt nytt?
01.11.2016

Fylket foreslår også midler til neste utredning

Fylkesrådmannen legger opp til å videreføre årets midler til KVU med støtte til den etterfølgende kvalitetssikringsprosess (KS1)
Fylket foreslår også midler til neste utredning
06.10.2016

Statlige midler til neste skritt

Regjeringens forslag til statsbudsjett bevilger midler til kvalitetsikring (KS1) og sikrer videre fremdrift
Statlige midler til neste skritt
02.10.2016

Høringsinnspill til Sentrumsplanen

Både Bekhuskaien og Stavanger stasjon er mulige plasseringer for et nytt teaterhus
Høringsinnspill til Sentrumsplanen
11.05.2016

Veien frem til 2025

Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Veien frem til 2025
11.05.2016

Veien frem til 2025

Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Veien frem til 2025
15.03.2016

Du og du, en KVU

Konsulentene som skal gjennomføre konseptvalgutredningen for nytt teaterhus er i gang. Om 9 måneder er vi klokere på hva som er det beste konseptet.
Du og du, en KVU
20.11.2015

Nytt tinghus melder sin interesse for Bekhuskaien

Domstolen åpner for samlokalisering med nytt teaterhus
Nytt tinghus melder sin interesse for Bekhuskaien
07.10.2015

Midler til KVU er på plass

Teatrets tre eiere Staten, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune inngår spleiselag for å få gjennomført en konseptvalgutredning for nytt teaterhus.
Midler til KVU er på plass
08.04.2015

Bekhuskaien er det beste alternativet

Sentrumsplanen har mottatt høringsinnspill og tomten øst for Tau-fergen er den mest aktuelle for et nytt teaterhus
Bekhuskaien er det beste alternativet
04.02.2015

Byutvikling i sentrum

Hva koster tomten på Bekhuskaien? Hvordan er grunnforholdene ved Stavanger stasjon? Teatret peker i sitt høringssvar til sentrumsplanen på forhold som bør utredes ytterlige i neste runde
Byutvikling i sentrum
26.08.2014

IKKE DER, IKKE DER, MEN DER JA

Å planlegge et ambisiøst og komplekst bygg som et nytt teaterhus, tar tid. Veldig lang tid. Spesielt for boblende teatermakere som normalt har kort reise fra idé til realisering.
IKKE DER, IKKE DER, MEN DER JA
18.06.2014

Bekhuskaien er teatrets tomtefavoritt

Kaiområdet er umiddelbart det tomtealternativet som er mest realistisk og enklest gjennomførbart i nærmeste fremtid
Bekhuskaien er teatrets tomtefavoritt
05.05.2014

HVORFOR TRENGER REGIONEN ET NYTT TEATER?

Sceneskiftes prosjektleder forklarer på 60 sekunder hvorfor regionen trenger et nytt teaterbygg
HVORFOR TRENGER REGIONEN ET NYTT TEATER?
05.02.2014

Hvor skal et nytt teaterbygg plasseres?

Nye mulighetsstudier foreslår Jorenholmen, Bekhuskaien, Bussterminalen, Nytorget og Ryfylkekaien
Hvor skal et nytt teaterbygg plasseres?
05.11.2013

EN FRYD FOR ØYET MEN IKKE FOR ØRET

Operahuset er 40 år og sliter stadig med brukervennligheten
EN FRYD FOR ØYET MEN IKKE FOR ØRET
27.09.2013

Et fremtidsrettet miljøvennlig teater

En fersk utgave av Teatermagasinet distribueres i øyeblikket. Her kan dere blant annet lese om miljøaspektet i et fremtidsrettet teaterbygg. God fornøyelse!
Et fremtidsrettet miljøvennlig teater
03.05.2013

Neste milepæl er plassering

Før vi kan diskutere finansiering, tidshorisont og arkitektkonkurranse, må vi konkretisere prosjektet ytterligere med å finne en mulig plassering.
Neste milepæl er plassering
12.02.2013

Bli med på en eksklusiv tur om fortid, nåtid og fremtid

Sceneskifte tar deg med rundt og forteller om bakgrunnen og fremtidsplanene for prosjektet om nytt teater
Bli med på en eksklusiv tur om fortid, nåtid og fremtid
31.01.2013

Innlegg om nytt teater og byutvikling

Er tiden inne for å tenke helhet og synergieffekt? Bli med å spille ball!
Innlegg om nytt teater og byutvikling
08.01.2013

Letter på sløret

I 2013 har vi mye spennende å by på om prosessen mot et nytt teater
Letter på sløret
07.12.2012

Vannvittig måned

Vi triller tilbake til teatret med gode erfaringer i sekken. Takk til Stavanger Konserthus for et flott samarbeid under Mozart!
Vannvittig måned
29.10.2012

130 ÅRS LAPPETEPPE

Sjekk ut vår nye animasjonsfilm som tar deg med på oppgraderinger og tilføyelser gjennom tidene på teatret
130 ÅRS LAPPETEPPE
19.10.2012

HISTORISK TILBAKE- BLIKK

Gjennomgang av de viktigste oppgraderingen av bygning siden åpningen i 1883
HISTORISK TILBAKE- BLIKK
24.09.2012

SCENESKIFTE - FOR ET MAGISK HUS

Høstens teatermagasin er lansert, hvor du blant annet kan lese mer om Sceneskifte.
SCENESKIFTE - FOR ET MAGISK HUS
04.09.2012

Teatrallå

Vår nye sykkel er nå pyntet og klar til å rulle ut i bybildet
Teatrallå
18.06.2012

Sceneskifte

Rogaland Teater planlegger fremtiden
Sceneskifte
04.06.2012

Åpen dialog

Følg oss på Twitter og Facebook!
Åpen dialog
12.03.2012

Høringssvar

Bred oppbakning i høringsinnspill
Høringssvar