Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021
Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til ordinær drift, men ingen øremerket nytt teaterhus
I dag la regjeringen fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2022. Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til Rogaland Teater, og tildelingen er som forventet til dekning av ordinær drift, justert for ABE-reformen.

Utover de ordinære tilskuddene hadde Rogaland Teater også søkt om tre andre tilskudd:
  • Prosjektressurser nytt teaterbygg
  • Økt kunstnerisk mangfold
  • Økt Vedlikehold
Ingen av disse tilskuddene ble innvilget.

Arbeidet med å realisere Akropolisvisjonen har pågått i mange år, og Rogaland Teater håpet på at merknadene i Statsbudsjettet 2020 og 2021, som anerkjenner behovet for ny bygningsmasse, ville gitt utslag i årets statsbudsjett med en bevilgning til videreføring av arbeidet. Det manglende tilskuddet setter derimot ikke bremsen på for det videre arbeidet med Akropolisvisjon sammen med Stavanger kommune og Museum Stavanger. Rogaland Teater håper at Stortingets engasjement rundt prosjektet, viser igjen i de neste års statsbudsjett.

- Den eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (fra 2020) stipulerer vedlikeholdsetterslepet til ca 100 millioner kroner innenfor en periode på de neste fem år. Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært og det kritiske punktet kommer stadig nærmere. Behovet både for strakstiltak og en langsiktig løsning med et nytt teaterhus er det siste årene ytterligere forsterket, sier direktør Ellen Math Henrichsen.

Rogaland Teater har ambisjoner om større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere og av uttrykk og tilbud. Dette er ressurskrevende og langsiktig arbeid som teatret søker om egne midler til.

- Selv om vi ikke får øremerkede midler vil vi selvfølgelig fortsette dette viktige arbeidet, sier teatersjef Glenn André Kaada.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv