"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger

OFTE STILTE SPØRSMÅL

-    HVOR MYE KOMMER ROGALAND TEATERS NYE TEATERBYGG  TIL Å KOSTE?
Den eksakte prislapp er vanskelig å kalkulere før beliggenhet er besluttet og arkitektkonkurransen er avholdt, men sammenligner vi med kvadratmeterprisen med lignende bygg kan et nytt teater koste rundt to milliarder i 2025-kroner.

-    HVORDAN BLIR BYGGET FINANSIERT?
Finansieringen er ikke på plass. Et nytt teaterbygg er så langt ikke politisk vedtatt, ut over at Rogaland Teater har fått prosjektmidler til å tilrettelegge for et mulig teaterbygg for fremtiden. Det vil være naturlig at finansieringen av bygget vil fordeles mellom teatrets tre eiere; stat, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune, samt private midler.

-    HVOR SKAL BYGGET PLASSERES?
Etter flere års mulighetsstudier for å kartlegge mulige plasseringer for et nytt teaterhus, har Stavanger kommune vedtatt å se på muligheten for en utvikling av eksisterende teaterbygning i Teaterveien 1 i Stavanger sentrum, den såkalte Akropolis-visjonen. Stavanger kommune har pådratt seg pådriveransvaret for videre utredninger hvor også Museum Stavanger, Arkeoligisk Museum UiS kan inngå i en storstilt områdeutvikling.

-    NÅR SKAL DET ÅPNES?
Det viktigste fra Rogaland Teaters ståsted er at vi har velfungerende teaterhus hvor vi kan produsere og presentere kvalitetsteater også i fremtiden. Når det er sagt så er det mange utfordringer i dagens bygg som gjør at det haster med en avklaring, enten man skal totalrenovere eksisterende fasiliteter eller flytte til et nytt bygg. Rogaland Teater målsetning er derfor at teatrets bygningsmessige fremtid er avklart og datosatt ved utgangen av 2022 og første spadestikk tas i forbindelse med Stavanger 900 års jubileumet i 2025.

-    HVA INNEHOLDER FREMTIDENS TEATERBYGG?
Teatret planlegger fire scener, akkurat som i dagens hus i Kannik, men med bedre kapasitet både for publikum og for dem som jobber på og bak scenen. Det vil være et fleksibelt og brukevennlig hus med moderne og høyteknologiske løsninger hvor Rogaland Teater kan tilby teateropplevelser vi ikke har mulighet for i dagens bygg. Med bedre fasiliteter bak scenen til lagring av dekorasjoner, vil teatret kunne presentere en langt større pallett av produksjoner, både til barn, unge og voksne. Nye Rogaland Teater vil også være tilknyttet kafé og restaurant slik at vi kan tilby regionen en ny totalopplevelse som ikke er mulig i dagens fasiliteter.

-    NORGE HAR VÆRT GJENNOM EN BYGGEBOOM AV KUNST- OG KULTURHUS I NORGE. TRENGER VI VIRKELIG ENDA FLERE SLIKE MILLIARDBYGG?
Rogaland Teaters lappeteppe av et bygg er blitt urangert og står i fare for å bli et sjarmerende, men musealt innslag i kulturverden. Region Stavanger både fortjener og krever et teater som kan produsere og presentere noe av landets ypperste scenekunst. Vi møter store utfordringer i fremtiden både når det gjelder skjerpete krav til universal utforming og HMS, kraftig befolkningsvekst, økt krav til egeninntjening og ikke minst er langt mer krevende, bereist publikum som vil oppleve scenekunst på lik linje med hva man møter andre steder i verden. Vedlikeholdelsesetterslepet på bygningsmassen er massivt og øker for hvert år som går. I det lange løpet blir der dyrere og dyrere å ikke gjøre noe. Vi er derfor ikke i tvil om at regionen har et stort behov for en modernisering av teatrets instrument i rammer hvor intime opplevelser av taleteater har høyest prioritet.

-    HVORFOR BYGGET MAN IKKE I SIN TID ET FELLES HUS FOR TEATER OG KONSERTER, SLIK SOM KILDEN I KRISTIANSAND?
Stavanger konserthus og Rogaland teater har et helt annet aktivitetsnivå enn våre kollegaer i Kristiansand og regionen er større. Et felles hus for de to institusjonene ville blitt et veldig stort bygg og helt annerledes enn det flotte konserthuset vi har fått i dag. Et konserthus stiller helt andre krav til utforming av scenene og de omkringliggende støttefuknsjonene enn et taleteater. En flerbruksløsning vil alltid gå på kompromiss på kvaliteten da man skal ta hensyn til veldig mange faktorer. Slike kulturhus kan være løsningen for mindre byer i landet, men vi mener at Stavanger-regionen bør ha kunstbygg som er nøye spesifisert til formålet. Kun på den måten kan vi få en akustikk i verdensklasse som vi har fått i Fartein Valen salen og en intimitet som vi verdsetter så høyt på Hovedscenen på Rogaland Teater.