"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger
250

Fremdrift

Hvordan skal Rogaland Teater videreutvikles for å sikre et sterkt og fremtidsrettet regionsteater, som bidrar til at alle får tilgang til scenekunst av høy kvalitet?

Rogaland Teater har arbeidet med planene om et nytt teaterhus siden 2010 og har gjennomført første del av planleggingsfasen i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store statlige investeringer. Mulighetsstudier , Konseptvalgutredningen (KVU) og Kvalitetssikring 1 (KS1) definerer Rogaland Teaters og regionens fremtidige behov for et funksjonelt hus for scenekunst og hvilket konsept som er mest samfunnøkonomisk:

Konseptvalgutredningen (KVU) anbefalte i februar 2017 et nytt teaterhus som den beste løsningen, sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kvalitetssikringen (KS1) i 2018 støttet denne vurdering om behovet for fornyelse og
fremtidige tiltak. Rogaland Teater disponerer i dag et teaterbygg som fremstår som lite egnet for moderne teaterdrift. Teatret trenger derfor tidsmessige lokaler som sikrer framtidig scenekunst av høyeste kvalitet i regionen.

KS1 anbefalte å utrede konseptet «Nytt teaterhus i Kannik», som innebærer at det bygges et nytt teaterhus på dagens tomt i kombinasjon av eksisterende og ny bygningsmasse.

Akropolisvisjonen ser dagens lys
I 2018 vedtok Stavanger kommune Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025 hvor Akropolisvisjonen løftes frem som ett av de tre prioriteringene i Stavanger kommune. Akropolis-visjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Museum Stavanger. 

I 2020 vedtok kommunen å ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid. I 2021 vedtok Stavanger kommune visjonen og målene for Akropolis-visjonen. Arbeidet med å definere Akropolisvisjonen og få de nødvendige avklaringene på plass vil pågå i 2021 og 2022. Ytterligere info om kommunens arbeid finnes på deres nettsider.
Når kan vi oppleve teater i nytt bygg?
For Rogaland Teater er det viktig at vi ender opp med et gjennomarbeidet og velfungerende teaterbygg hvor vi kan produsere og presentere scenekunst i høyeste kvalitet. Rogaland Teater målsetning er at teatrets bygningsmessige fremtid er avklart og datosatt ved utgangen av 2022 og første spadestikk tas i 2025.