"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger

Bakgrunn

Hva er et moderne teater i 2020?

I 2009 fikk ledelsen ved Rogaland Teaters administrasjon i oppgave fra styret å foreta en analyse av teatrets langsiktige behov for lokaler og tilholdssted. Gjennom visjonsdager, workshops og intern høring blant de ansatte og hjelp fra eksterne konsulenter, kom man frem til en konklusjon:

"For å realisere ambisjonene for kunstneriske utvikling og for å møte behovene til morgensdagens publikum, er et nytt og moderne hus for scenekunst den beste løsningen."

Etter flere runder med visjonsarbeid med alle ansatte på huset, presenterte teatret i 2010 visjonsdokumentet til høring hos kulturaktører, politikere og offentlige instanser. Våren 2012 kunne vi offentliggjøre de innkomne høringsinnspill, og grunnlaget for en god og bred forankring for nytt hus var på plass.

Hvorfor et nytt teaterhus?

I dag, nesten 130 år etter åpningen er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft. Dette samsvarer ikke med de fysiske rammene som teaterbygningen i dag utgjør.

Fasilitetene i Teaterveien 1 er med årene blitt umoderne, vedlikeholdskrevende og begrensende. Bygningsmassen er særdeles uhensiktmessig etter utallige påbygg og fremstår i dag som et lappeteppe. Huset klarer ikke å holde tritt med fremtiden, og er ikke i stand til å dra nytte av de tekniske mulighetene moderne teaterproduksjon i stadig større grad benytter seg av.

For å unngå og bli akterutseilt og et museum for hvordan man produserte teater i gamle dager, er det derfor viktig at vi er på forkant og løfter teatret opp i nye høyder for de neste hundre årene.

Visjonene for et nytt teaterbygg

Fremtidens teater deltar i en større fortelling enn det som i dag forbindes med å sitte i en sal. I et nytt teaterhus vil vi utvide det sceniske rommet til å gjelde alle arealer. Det vil si alt at fra uteområder, fasader, vrimlesoner, restaurant og bar, til trappeløp og heiser vil kunne være iscenesatte rom. De rammene publikum i dag forbinder med en teateropplevelse sprenges. Dette åpner opp for et mangfold av nye kulturaktører.

Tendensen for flere sjangeroverskridelser og tverrfaglighet i kunstprosessen er tydelig. Den instituelle teatermodellen står overfor nye utfordringer og teatralske verk i krysningspunktet mellom teater, dans, performance, tekst, billed-, lyd- og videokunst vil øke. 

Vi ønsker et hus som åpner opp for samspill mellom scene, sal og foajé. Direkte interaksjon og publikumsinvolvering krever et langt mer fleksibelt scenerom enn dagens.

Teateropplevelsen begynner lenge før du har satt deg - hvis du får lov til å sitte i det hele tatt. Rent teknisk betyr det at hele huset er tilrettelagt for lys, lyd, bevegelige elementer og fleksible romløsninger slik at normal sceneforståelse utvides. Med tilstøtende restaurant, kafé og bar fasiliteter, vil vi kunne tilby en totaltopplevelse dagens rammer ikke gir muligheter for.

Nye tilbud i form av forestillinger og arrangementer på ulike tidspunkter av døgnet vil gjøre teatret mer attraktivt for nye publikumsgrupper. På kveldstid ønsker teatret på sikt å vise fire parallelle forestillinger til enhver tid.

En fremtidig plassering sentralt i fylket og regionens sentrum vil gjøre Rogaland Teater til en enda viktigere og sentral aktør i kultur- og folkelivet. Terskelen skal bli lavere, porten enda videre, og det fremtidige huset skal ønske fastboende og besøkende velkommen inn til alle døgnets tider.

Les mer om tankene for et nytt hus for scenekunst i visjonsdokumentet.

Teatrets samfunnsrolle

Et sterkt og modernisert Rogaland Teater vil være med på å heve standarden og omfanget på kulturtilbudet for regionens innbyggere. Denne satsningen er viktig og nødvendig, både ut fra kulturens egenverdi og ut fra den betydning kulturen har i et næringsperspektiv.