"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger

Sceneskifte

- kulturløftet som sikrer og styrker scenekunst av høy kvalitet til alle i regionen

KS1_illustrasjon
Illustrasjon: Stig Håvard Dirdal
Prosjekt Sceneskifte er Rogaland Teaters prosjekt som planlegger et nytt teaterhus.

Rogaland Teaters aktivitetsnivå er høyt, kapasitetsutnyttelsen stor, men teatrets bygningsmasse er gammel. De fysiske rammene er blitt en vesentlig begrensning i effektiv ressursutnyttelse og bygget svarer ikke på behovene til et moderne teater. Teatret har derfor siden 2011 målrettet arbeidet for nye fasiliteter for å sikre gode rammer for å produsere og presentere scenekunst også i fremtiden. 

Prosjekt Sceneskifte lener seg på Rogaland Teaters overordnede visjon om å gjøre spillerommet større.

Styret ved Rogaland Teater har vedtatt følgende målsetninger for et nytt teaterhus:

• Et nytt teater med alle funksjoner på samme sted, med fire scener, økt setekapasitet og forbedret produksjons- og publikumsforhold
• Ivareta teatrets behov for god intern logistikk
• Sikre et moderne teaterbygg som er visjonært i universell utforming og bærekraft
• Skal være relevant for hele regionen/hele fylket
• Ambisjonsnivået er å opprettholde og styrke nasjonal og internasjonal kvalitet og betydning
• Være en aktiv medspiller i å skape et levende bymiljø