"Det kritiske punktet for tiltak på eksisterende bygg kommer stadig nærme og en snarlig avklaring av byggets fremtid er nødvendig."

- Thomas Bendiksen

Prosjektleder Sceneskifte

Akropolis-visjonen

Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Akropolis_web_compr
Illustrasjon: Stig Håvard Dirdal
Sommeren 2021 vedtok Stavanger kommune Akropolis-visjonen som beskriver visjon og mål for området rundt Rogaland Teater, Museum Stavanger (MUST), Arkeologisk museum, fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene. Visjonen utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger på nåværende tomter og nærliggende tomter:

Akropolis-visjonen
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
  • Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
  • Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
  • Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
  • Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
  • Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
  • Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.
Akropolis-visjonen er et prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025
Stavanger kommune har pådratt seg hovedansvaret for videre utredninger av visjonen. 

Rogaland Teater målsetning er at teatrets bygningsmessige fremtid er avklart og datosatt ved utgangen av 2022 og første spadestikk tas i 2025.