Akropolis-visjonen

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Enlight323
09.09.2021
Regjeringen gir 700 000,- fra tippemidler til planene om nytt teaterhus
I tildelingen skriver Kulturdepartementet:

Rogaland Teater har lenge arbeidd med prosjektet "Sceneskifte" for å få nye teaterlokale for å sikre den framtidige teaterdrifta. Det langsiktige arbeidet med å få realisert nye lokale for teaterverksemda blir vidareført gjennom "Akropolisvisjonen", der Stavanger kommune har eit pådrivaransvar. Prosjektet omfatter i tillegg til Rogaland Teater både Museum Stavanger, Arkeologisk Museum UiS og Rogaland fylkeskommune. Regjeringa vil støtte dette arbeidet.
// Tilbake

Flere nyheter

IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Arkiv