Sceneskifte

Kritisk behov for ny bygningsmasse

298
Foto: Stig Håvard Dirdal
17.03.2021
Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg vurderes til over 90 millioner og behovet for fornyelse kommer stadig nærmere
Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært. Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til 91,7 millioner kroner innenfor en periode på de neste tre til fem årene. Utbedringer av vedlikeholdsetterslepet er satt på pause i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.

- Det er lite fornuft i å bruke så mange penger på å oppgradere VVS forholdene nå, hvis vi skal gjennom en totalrenovering av den eksisterende bygningsmassen eller nybygg om få år, sier driftssjef Øystein Næss.

Neste fase for prosjekt Sceneskifte er å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens prosjektmodell for store investeringer. Prislappen på å gjennomføre et slik forprosjekt er av Dovre Group vurdert til rundt 100 millioner. Å ta igjen vedlikeholdsetterslepet må derfor ses i sammenheng med at kostnadene er i samme størrelsesorden som et forprosjekt koster. 

Et forprosjekt vil etter planen kunne gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Familie- og kulturkomiteens merknad i Statsbudsjettet 2021:

Komiteens flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv