Sceneskifte

Kritisk behov for ny bygningsmasse

298
Foto: Stig Håvard Dirdal
17.03.2021
Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg vurderes til over 90 millioner og behovet for fornyelse kommer stadig nærmere
Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært. Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til 91,7 millioner kroner innenfor en periode på de neste tre til fem årene. Utbedringer av vedlikeholdsetterslepet er satt på pause i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.

- Det er lite fornuft i å bruke så mange penger på å oppgradere VVS forholdene nå, hvis vi skal gjennom en totalrenovering av den eksisterende bygningsmassen eller nybygg om få år, sier driftssjef Øystein Næss.

Neste fase for prosjekt Sceneskifte er å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens prosjektmodell for store investeringer. Prislappen på å gjennomføre et slik forprosjekt er av Dovre Group vurdert til rundt 100 millioner. Å ta igjen vedlikeholdsetterslepet må derfor ses i sammenheng med at kostnadene er i samme størrelsesorden som et forprosjekt koster. 

Et forprosjekt vil etter planen kunne gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Familie- og kulturkomiteens merknad i Statsbudsjettet 2021:

Komiteens flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv