Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang

Fremdrift%202011-2025%20v2
21.06.2017
Nok en milepæl i Sceneskifte-prosjektet ble nådd da teatret i juni signerte kontrakt med Atkins om gjennomføring av kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU).
I tråd med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring i prosjekter med store statlige investeringer, har Rogaland Teater satt i gang KS1 som skal kvalitetssikre konklusjonen som er i konseptvalgutredningen. Atkins har rammeavtale med Finansdepartementet for å gjennomføre slike utredninger og har allerede stor erfaring på scenekunstområdet gjennom lignende utredninger både for Nationaltheatret og Den Nationale Scene. 

Gjennomføringen av oppdraget er estimert til 6 måneder. En politisk beslutning om valg av konsept blir den viktigste milepæIen for videre fremdrift når KS1-rapporten foreligger ved årsskiftet 2017/18. Den etterfølgende prosjektavklaringsfasen tar utgangspunkt i den politiske behandling og endelig konseptvalg for prosjektet.
 
Prosjektavklaringsfasen vil på basis av konseptvalget blant annet innebære:

Tomtevalg
Konsekvensutredning
Kostnadsanalyse
Usikkerhetsanalyse 

Gjennomføringen av Ks1 er dermed et nytt viktig skritt i prosessen mot en fremtidig løsning for Rogaland Teater. 

 
 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv