Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang

Fremdrift%202011-2025%20v2
21.06.2017
Nok en milepæl i Sceneskifte-prosjektet ble nådd da teatret i juni signerte kontrakt med Atkins om gjennomføring av kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU).
I tråd med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring i prosjekter med store statlige investeringer, har Rogaland Teater satt i gang KS1 som skal kvalitetssikre konklusjonen som er i konseptvalgutredningen. Atkins har rammeavtale med Finansdepartementet for å gjennomføre slike utredninger og har allerede stor erfaring på scenekunstområdet gjennom lignende utredninger både for Nationaltheatret og Den Nationale Scene. 

Gjennomføringen av oppdraget er estimert til 6 måneder. En politisk beslutning om valg av konsept blir den viktigste milepæIen for videre fremdrift når KS1-rapporten foreligger ved årsskiftet 2017/18. Den etterfølgende prosjektavklaringsfasen tar utgangspunkt i den politiske behandling og endelig konseptvalg for prosjektet.
 
Prosjektavklaringsfasen vil på basis av konseptvalget blant annet innebære:

Tomtevalg
Konsekvensutredning
Kostnadsanalyse
Usikkerhetsanalyse 

Gjennomføringen av Ks1 er dermed et nytt viktig skritt i prosessen mot en fremtidig løsning for Rogaland Teater. 

 
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv