Oppgradere, satellitt eller bygge helt nytt?

Teatermagasin%20jan%202017%20v2
27.01.2017
Konseptvalgutredningen som vurderer forskjellige løsninger for et fremtidssikret teaterhus er på trappene.
Planleggingen av et nytt teaterhus er i øyeblikket inne i en spennende fase. Konseptvalgutredningen som vurderer forskjellige løsninger for et fremtidssikret teaterhus er på trappene. Rapporten offentligjøres i løpet av februar og vil analysere fordeler og ulemper med både oppgradering og utvidelse av eksisterende bygninger i Teaterveien, delvis oppdeling med nybygg som en ekstern satellitt og splitter nytt teaterhus.
 
- Det er for tidlig å si noe endelig om endelig innhold og plassering, men konseptvalgutredning vil gi en klar anbefaling for en fremtidig byggeløsning for teatret, forteller prosjektleder for Sceneskifte Thomas Bendiksen.
 
- Før man kan ta et endelig konseptvalg skal rapporten videre til kvalitetssikring i tråd med Finansdepartementets ordning ved store statlige investeringer. Det politiske vedtaket om hvilket konsept man ønsker å gå videre med ligger derfor omkring et år frem i tiden, men vi gleder oss til å allerede nå kunne lette litt på sløret for hvordan vi forestiller oss en løsning kan se ut for Rogaland Teater og hva vi kan tilby publikum i fremtiden.
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv