Akropolis-visjonen

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Enlight839
28.04.2021
Stavanger kommune ønsker et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.
Etter en høringsrunde hos Rogaland Teater, Museum Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Arkeologisk Museum (UiS), legger nå Stavanger kommune innholdet i Akropolis-visjonen til politisk behandling:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende. 

Kommunedirektøren mener målene gir en felles forståelse av hva som er den ønskede utviklingen, og det er et viktig utgangspunkt for videre arbeid med konseptstudien. Visjonen er ambisiøs og inviterer til samarbeid og deltakelse. Dette vil samlet sett kunne skape engasjement for det videre arbeidet. Kommuneplanens satsingsområder gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss samsvarer godt med visjonens målsettinger. 

Visjonen behandles i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai og i Kommunalutvalget 25. mai 2021.

Den videre framdriften for Akropolis-visjonen vil bestå av tre parallelle prosesser:
  • Konseptstudie som grunnlag for valg av konsept for videre utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) 
  • Arkeologisk museum sine planer for nybygg
  • Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus
Les hele saksfremlegget til Stavanger kommune.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv