Akropolis-visjonen

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Enlight839
28.04.2021
Stavanger kommune ønsker et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.
Etter en høringsrunde hos Rogaland Teater, Museum Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Arkeologisk Museum (UiS), legger nå Stavanger kommune innholdet i Akropolis-visjonen til politisk behandling:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende. 

Kommunedirektøren mener målene gir en felles forståelse av hva som er den ønskede utviklingen, og det er et viktig utgangspunkt for videre arbeid med konseptstudien. Visjonen er ambisiøs og inviterer til samarbeid og deltakelse. Dette vil samlet sett kunne skape engasjement for det videre arbeidet. Kommuneplanens satsingsområder gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss samsvarer godt med visjonens målsettinger. 

Visjonen behandles i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai og i Kommunalutvalget 25. mai 2021.

Den videre framdriften for Akropolis-visjonen vil bestå av tre parallelle prosesser:
  • Konseptstudie som grunnlag for valg av konsept for videre utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) 
  • Arkeologisk museum sine planer for nybygg
  • Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus
Les hele saksfremlegget til Stavanger kommune.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv