Veien frem til 2025

Fremdrift%202011-2025%20v1
11.05.2016
Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Å planlegge er nytt teaterhus er litt som et stigespill. Veien er lang og det er både forhindringer som må forseres og avgjørelser som kan sette ekstra fart på prosessen.
 
I juni 2011 vedtok Bystyret i Stavanger kommune:
”Rogaland Teater er allerede i dag et av landets ledende teatre. En forutsetning for videre langsiktig vekst er lokaler som møter framtidens krav og forventninger. Stavanger kommune vil være med å sikre Rogaland Teater ny lokalisering.”
 
Siden den gang har Rogaland Teater arbeidet med planleggingen av et nytt, moderne, miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden. Ved store statlige investeringer går veien frem mot et godt gjennomarbeidet prosjekt via statens kvalitetssikringssystem. Rogaland Teater gjennomfører i 2016 første fase med finansiering fra teatrets tre eiere. Konseptvalgutredningen (KVU) og neste trinn kvalitetssikringen (KS1) danner et godt grunnlag for et politisk vedtak av konsept og beliggenhet. Valg av konsept er den viktigste milepæl for videre fremdrift og gjennomføring av en internasjonal arkitektkonkurranse. Valg av arkitektur vil sette punktum for forprosjektet og danne grunnlag for politisk vedtak om finansiering og realisering.
 
Veien er fortsatt lang og det er mange viktige milepæler i vente. Neste skritt er ved utgangen av 2016 hvor konseptvalgutredningen leveres og vi får en faglig vurdering om hvilket konsept som er det mest gunstige sett ut ifra et samfunnsperspektiv.
 
 
 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv