Veien frem til 2025

Fremdrift%202011-2025%20v1
11.05.2016
Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Å planlegge er nytt teaterhus er litt som et stigespill. Veien er lang og det er både forhindringer som må forseres og avgjørelser som kan sette ekstra fart på prosessen.
 
I juni 2011 vedtok Bystyret i Stavanger kommune:
”Rogaland Teater er allerede i dag et av landets ledende teatre. En forutsetning for videre langsiktig vekst er lokaler som møter framtidens krav og forventninger. Stavanger kommune vil være med å sikre Rogaland Teater ny lokalisering.”
 
Siden den gang har Rogaland Teater arbeidet med planleggingen av et nytt, moderne, miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden. Ved store statlige investeringer går veien frem mot et godt gjennomarbeidet prosjekt via statens kvalitetssikringssystem. Rogaland Teater gjennomfører i 2016 første fase med finansiering fra teatrets tre eiere. Konseptvalgutredningen (KVU) og neste trinn kvalitetssikringen (KS1) danner et godt grunnlag for et politisk vedtak av konsept og beliggenhet. Valg av konsept er den viktigste milepæl for videre fremdrift og gjennomføring av en internasjonal arkitektkonkurranse. Valg av arkitektur vil sette punktum for forprosjektet og danne grunnlag for politisk vedtak om finansiering og realisering.
 
Veien er fortsatt lang og det er mange viktige milepæler i vente. Neste skritt er ved utgangen av 2016 hvor konseptvalgutredningen leveres og vi får en faglig vurdering om hvilket konsept som er det mest gunstige sett ut ifra et samfunnsperspektiv.
 
 
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv