Veien frem til 2025

Fremdrift%202011-2025%20v1
11.05.2016
Spørsmålet er ikke om noe må gjøres, men når, hvor og i hvilket omfang.
Å planlegge er nytt teaterhus er litt som et stigespill. Veien er lang og det er både forhindringer som må forseres og avgjørelser som kan sette ekstra fart på prosessen.
 
I juni 2011 vedtok Bystyret i Stavanger kommune:
”Rogaland Teater er allerede i dag et av landets ledende teatre. En forutsetning for videre langsiktig vekst er lokaler som møter framtidens krav og forventninger. Stavanger kommune vil være med å sikre Rogaland Teater ny lokalisering.”
 
Siden den gang har Rogaland Teater arbeidet med planleggingen av et nytt, moderne, miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden. Ved store statlige investeringer går veien frem mot et godt gjennomarbeidet prosjekt via statens kvalitetssikringssystem. Rogaland Teater gjennomfører i 2016 første fase med finansiering fra teatrets tre eiere. Konseptvalgutredningen (KVU) og neste trinn kvalitetssikringen (KS1) danner et godt grunnlag for et politisk vedtak av konsept og beliggenhet. Valg av konsept er den viktigste milepæl for videre fremdrift og gjennomføring av en internasjonal arkitektkonkurranse. Valg av arkitektur vil sette punktum for forprosjektet og danne grunnlag for politisk vedtak om finansiering og realisering.
 
Veien er fortsatt lang og det er mange viktige milepæler i vente. Neste skritt er ved utgangen av 2016 hvor konseptvalgutredningen leveres og vi får en faglig vurdering om hvilket konsept som er det mest gunstige sett ut ifra et samfunnsperspektiv.
 
 
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv