Akropolisvisjonen

Kommunens forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement

Skjermbilde%202021-02-19%20kl_%2008_56_11
19.02.2021
Tore Renberg kaster seg inn i navnedebatten, mens kultursjefen håper at den ikke overskygger debatten om innholdet i visjonen.
Stavanger kommune har tatt en rolle som pådriver i det videre arbeidet med å utrede mulighetene i Akropolis-visjonen. Etter et halvt års prosess med visjonsprosessen, har Stavanger kommune sendt ut forslaget på høring til de tre kulturinstitusjonene i området; Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk museum:

Forslag til visjon:
Akropolis er et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål for visjonen:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst og kultur- og vitenopplevelser som innbyr til innsikt og refleksjon.

2. Arkitektoniske løsninger kombinerer gammelt og nytt som ivaretar identiteten til kulturhistoriske bygninger og skaper attraktive inne- og uterom året rundt.

3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.

4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.

5. Akropolis er en åpen og inkluderende møteplass, lett tilgjengelig i byen og regionen enten du kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.

6. Akropolis er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

Styret ved Rogaland Teater behandler høringen 24.02.2021 og videre politisk fremdrift er som følger:

20. april: Behandling i fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune
5. mai: Behandling i utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune
25. mai: Behandling i kommunalutvalget, Stavanger kommune

Tore Renberg kaster seg inn i navndebatten.
– Visjonen er et prosjekt som de kan kalle hva de vil, selv om jeg synes Akropolis-visjonen er et dårlig navn. Området, derimot, må vi tenke oss nøye gjennom før vi gir et navn. Renberg har selv lansert Eckhoff-høyden som et mulig navn på området.

Kultursjef i Stavanger kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen synes ikke det er rart at Akropolis-navnet engasjerer, men håper at det ikke overskygger debatten om innholdet i visjonen.
– Jeg håper vi kan bruke vel så mye tid på å si hva vi ønsker av framtidens teater og museer. Vi har tre store og viktige kulturinstitusjoner på Akropolis, som alle har behov for fornying og utbygging for å kunne gi oss, men kanskje særlig framtidens generasjoner, de store kulturopplevelsene, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Både Rogaland Teater og Museum Stavanger ser på navnedebatten som et sunt engasjement blant innbyggerne:
– Det er ikke opp til oss å gi steder i Stavanger navn. Vi ser at det pågår en diskusjon rundt navnet og vi opplever det som en demokratisk sunn debatt. Teateret ønsker ikke å stå i veien for denne debatten, sier teatersjef Glenn André Kaada til Stavanger Aftenblad. 

Administrasjonens innstilling til styrets behandling av saken onsdag 24.02.2021 er positive til arbeidet som er blitt gjort og mener at teatrets interesser er godt ivaretatt.

Styret ved Rogaland Teater vil berømme Stavanger kommune med arbeidet med visjonen. Styret opplever at det er arbeidet godt og grundig med visjonen og dens målsetninger. Forslaget til visjonen tar opp de viktige elementene rundt teatret og museets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet.
 
Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger.

 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv