Nytt teater

Fylkestomten kan bidra til realisering av Akropolisvisjonen

Volumstudie
09.09.2020
|   av Thomas Bendiksen
Helen & Hards mulighetsstudie viser muligheter på den andre siden av Muségata
Fylkestomten kan bli en del av Rogaland Teaters store satsning på kulturbyen Stavanger. Det viser en ny studie utført av det anerkjente arkitektfirmaet Helen & Hard.
 
Vi mener det absolutt er verdt å vurdere videre de mulighetene som ligger både for byen og for Akropolisvisjonen i arealer på fylkets tomt.
Ane Dahl, Helen & Hard

Last ned hele rapporten til Helen & Hard.

Bakgrunn
I 2019 utførte Helen & Hard arkitekter mulighetsstudien «Akropolisvisjonen» om en felles tomteutnyttelse for Rogaland Teater og Museum Stavanger. Studien konkluderte med at «Akropolisvisjonen» er interessant i et byutviklingsperspektiv, men den viste samtidig at museets og teatrets arealbehov er store sett i forhold til tomten institusjonene til sammen disponerer i dag. Spørsmålet er om volum- og arealbehov burde fordeles på et større tomteareal.
 
Høsten 2020 fremmes en sak i Rogaland fylkeskommune som vurderer framtidig utvikling av fylkeshus-eiendommen. I status-saken fra fylkestingets behandling den 16.06.2020 fremgår det at det er mest aktuelt at ett eller flere av byggene som ligger nærmest Musègata kan benyttes i forbindelse med realiseringen av «Akropolisvisjonen». Fylkeskommunens tomteområde ned mot Kannik-bekken kan muligens også vurderes i denne sammenheng.
 
Parallelt har Stavanger kommune påtatt seg pådriverrolle for videre arbeid med «Akropolisvisjonen». I samråd med de involverte partene har Rogaland Teater bedt Helen & Hard utarbeide en tilleggsstudie som vurderer mulighetene på tomten ved Rogaland fylkeskommune.
 
Teatrets vurderinger
Rogaland Teater har arbeidet med planene for et nytt teaterhus i mange år. Målsetningen er et framtidig funksjonelt teaterhus som står seg de neste 100 årene.
 
Konseptvalgutredningen fra 2017 og kvalitetssikringen (KS1) fra 2018 konkluderer med at et nytt teaterhus, hvor alle funksjoner er samlet, sikrer teatret og regionen god og mangfoldig scenekunst fra et teaterfaglig og samfunnsøkonomisk perspektiv.
 
Rogaland Teater har nådd sitt maks potensiale i driftsinntekter og teatertilbud i dagens begrensende teaterbygg. Et nytt teaterhus vil derimot legge til rette for høyere aktivitet og økt egeninntjening, men med samme tilskuddsbehov som i dag. (KS1-2018)
 
Mulighetsstudien fra 2019 viste at teatrets og museets tomt er liten. Det er derfor spennende at Helen & Hards siste studie viser at arealer på fylkestomten kan bidra til å realisere «Akropolisvisjonen». Utvidelse av teatret og museet kan også være en katalysator for en spennende helhetlig byutvikling og gi nytt liv til området rundt Eckhoff-bygningene.
 
Det er inspirerende for vårt videre arbeid at fylket og kommunen er så fremoverlente med hensyn til å se på muligheter i dette området. Denne studien viser et stort potensiale for at vi kan oppfylle både de krav et moderne teaterbygg har, samtidig som vi kan bli del av et stort løft for hele området og byen. Både på innsiden og utsiden.
Glenn André Kaada, teatersjef Rogaland Teater
 
Det er et veldig spennende forslag som kan hjelpe til å løse de utfordringene, som vi ikke har klart å løse på museumstomten: tilstrekkelig plass til et moderne museum og teaterbygg, bedre tilknytting til byen, et tydelig løft av hele nedre Muségaten, sammenkobling av grøntområdene på begge sidene av veien og bedre ivaretagelse av de kulturhistoriske byggene.
Siri Aavitsland, adm. direktør Museum Stavanger

Forprosjekt er veien videre
Stavanger kommunes videre arbeid med visjonen vil avklare premissene for en utvikling av området rundt Eckhoffs bygninger. Hvis det viser seg at de kommende avklaringer og politiske behandling i Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune åpner opp for videre utredning av «Akropolisvisjonen», er den neste store milepælen å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store investeringer.
 
Et forprosjekt vil gå ytterligere detaljert til verks og skal gi tilstrekkelig grunnlag for en investeringsbeslutning. Rogaland Teaters 5-års plan leder mot første spadestikk i forbindelse Stavangers 900 års jubileum i 2025. Dette forutsetter en effektiv fremdrift og midler til forprosjektet.


 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv