Innlegg om nytt teater og byutvikling

A%CC%8A%20se%20utover%20sin%20egen%20nesetipp%20tittel
31.01.2013
Er tiden inne for å tenke helhet og synergieffekt? Bli med å spille ball!
Stavanger Aftenblad 31.01.2013

VIKTIG Å SE UTOVER SIN EGEN NESETIPP

Det er mange viktige lokale kulturdebatter som tas for tiden, og takk for det. Det er nok å gripe tak i. Hastesaker som Kuppelhallen og Tou scene var sentrale i budsjettforhandlingene før jul, og langsiktige planer som litteraturhus, internasjonal kunsthall, mathall og Rogaland Teaters prosjekt Sceneskifte som planlegger et tidsriktig teaterhus for fremtiden, er i prosess. Eksisterende bygninger og ledige tomter har og vil også framover bli foreslått som lokasjoner for det kunstneriske og kulturelle engasjementet som bobler i regionen. Kanskje tiden er inne for å tenke helhet og synergieffekt, slik at ikke alle rir på hver sin hest, men at byen kan dra nytte av et samordnet tiltak?

Integrert i kommunens arbeid
Når vi arbeider med lokalisering av et framtidig Rogaland Teater, har vi byutvikling som et av hovedkriteriene. Det er viktig at vi ser ut over vår egen nesetipp og at plasseringen tenkes i et helhetlig perspektiv og inngår i kommunens planer for utviklingen av Stavanger sentrum. Det er derfor gledelig at spørsmålet om teatrets beliggenhet er integrert i kommunens arbeid med sentrumsplanen, enten om det skulle vise seg å bli utvikling på vår eksisterende lokalitet eller ny plassering.

I høringsutkastet til kommunedelplanen for Stavanger sentrum stiller man videre spørsmålet; hvilke andre funksjoner/attraksjoner bør sentrum tilføres? Da Rogaland Teater startet sitt visjonsarbeid i 2010 var oppgaven å tenke langsiktig; hva er behovet og hvordan ser et moderne teater ut i fremtiden? Kanskje andre burde gjøre den samme nyttige øvelsen?

Aktører med geografisk nærhet til hverandre gir god synergieffekt. Det kjenner vi mange eksempler på. Et av de mest effektfulle her i byen finner vi på Sølvberget, hvor kombinasjonen av bibliotek og kino utfyller hverandre ved å henvende seg til publikum på forskjellige tider av døgnet. De fysiske rammene på Sølvberget er derimot begrenset og mulighet for ekspansjon er utfordrende. Hvis vi kikker i krystallkulen 10-20 år frem i tiden, - er det plass til begge kulturaktørene ved Arneageren eller får vi en ”hvem skal ut”-situasjon?

Det er kanskje nå vi virkelig bør slå på stortrommen og planlegge et nytt, urbant og levende miljø i Stavanger sentrum? Bjergstedsvisjonen er en realitet som samler konserthus, kulturskole og musikk- og danseutdannelse. Tou-visjonen vil danne flotte rammer for fri scenekunst, visuell kunst og musikk. Midt i mellom de to geografiske ytterpunkter i kulturaksen, åpner det seg mulighet for en ny visjon.

På et nytt kulturtorg kunne man forestille seg både et fremtidsrettet hus for scenekunst i geografisk nærhet til andre viktige kulturaktører. Stavanger Bibliotek og Rogaland Teater er begge viktige institusjoner for formidling av tekst, og for eksempel et fremtidig litteraturhus  vil kunne være en naturlig aktør på et slik kulturtorg.  Kan vi utnytte effekten av å plassere flere aktører i nærheten av hverandre slik at man danner et nytt, geografisk samlet, mangfoldig kunst- og kulturtilbud for regionen?

Brikke i byutviklingsperspektiv
Den finnes mange interessante attraksjoner som kan bidra til å skape en ny visjon for et kulturtorg hvis kommunen, befolkningen og aktørene selv vil. Sceneskiftes viktigste målsetning for framtiden er et velfungerende hus hvor Rogaland Teater kan produsere og presentere scenekunst av høy kvalitet, men er ikke fremmed for å være en brikke i et byutviklingsperspektiv. Det ligger et stort potensiale i forskjellige aktører som tilbyr noe annet på andre tidspunkter, enn det teatret gjør. Byutvikling handler om å skape et attraktivt samfunn for beboerne, regionen, tilreisende og næringslivet. Her på teatret er vi vant til å spille en rolle.

Thomas Bendiksen, Prosjektleder Sceneskifte, Rogaland Teater
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv