Akropolis-visjonen

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021
Forslaget er ambisiøst og kan bidra til en spennende utvikling av området.
Rogaland fylkeskommune mener det er svært positivt at Stavanger kommune har tatt en pådriverrolle og tydelig eierskap til Akropolis-visjonen. Det besluttet flertallet i fylkesutvalget 20. april 2021:

Forslaget til visjon er ambisiøst, og fylkesutvalget oppfatter at målene for visjonen gir et godt og riktig helhetsperspektiv og retning, som også tar opp i seg det regionale perspektivet. Dette kan bidra til en spennende utvikling av området, inkludert fylkeshuset, til glede for regionens befolkning.

Når det gjelder Akropolis som navn på selve høyden/området, oppfatter utvalget dette først og fremst som en avgrensning av området som omfattes av visjonen, ikke et forslag om nytt stedsnavn.

Les mer i sakspapirene til fylkesutvalget.
// Tilbake

Flere nyheter

Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

10 tålmodige år
Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte
Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv