Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022
Etter hvert som dette er blitt et byggeprosjekt, trenger teatret mer kompetanse internt på huset.
Rogaland Teater har til statsbudsjettet 2023 søkt om midler til å videreføre arbeidet med nytt teaterhus, realisert gjennom Akropolis-visjonen. I tillegg til egen prosjektleder, som har arbeidet med nytt teaterbygg i over 10 år, vil det i tiden fram over være behov for videre kompetanseheving når prosjektet går inn den neste forprosjekteringsfasen. Sammen med Stavanger kommune og Museum Stavanger er det viktig å bygge opp en robust prosjektorganisasjon rundt arbeidet med Akropolis-visjonen.

I 2021 mottok Rogaland Teater 700 000,- fra forrige Regjeringen til arbeidet med prosjekt Sceneskifte i 2022. Gaven fra Sparebankstiftelsen i 2020 genererte også midler til prosjektet gjennom gaveforsterkningsordningen. Det er håp om at den nye Regjeringen følger opp med  finansiering gjennom statsbudsjettet 2023, slik at vi kan forsette det gode arbeidet mot et nytt teaterhus og en felles realisering med Museum Stavanger.

Stavanger kommunes intensivering av arbeidet med Akropolis-visjonen krever at teatret har en god organisering for å ivareta teatrets interesser og bidrag inn i arbeidet.

– Etter hvert som dette er blitt et byggeprosjekt, trenger vi mer kompetanse internt på huset. Det vil gjøre samarbeidet med Museum Stavanger og Stavanger kommune enda bedre og sikre at vi unngår misforståelser, sier teaterdirektør Ellen Math Henrichsen til Stavanger Aftenblad.

Søknaden til Familie- og kulturdepartementet i sin helhet:
Det langsiktige arbeidet med å realisere et nytt teaterbygg for regionen blir videreført gjennom Akropolis-visjonen med Stavanger kommune som pådriver. Visjonen utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) på nåværende- og nabo tomter. I samarbeid med kulturinstitusjonene gjennomføres det i 2022 en konseptvalgutredning for Akropolis-visjonen. Konseptvalg legges fram til politisk behandling i 2023 og danner grunnlaget for en felles søknad om offentlig støtte til utbygging og fornying av teatret og museet. Omsøkt beløp for Statsbudsjett 2023 vil gå til å dekke lønns- og personalkostnader til Rogaland Teaters egen prosjektleder og mindre ekstern bistand for å videreutvikle prosjektet for et nytt teaterhus.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv