Akropolis-visjonen

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021
- Nå må vi løfte prosjektet inn på Stortinget for å sikre statlig finansiering
Med et stort flertall stilte ​politikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog seg bak innholdet i Akropolis-visjonen:

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sitt flertallsvedtak:
1. Kommunalutvalget vedtar følgende visjon og mål for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum (MUST), Arkeologisk museum og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

2. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog ber kommunedirektøren og arbeidsgruppen vurdere om større deler av parken og området rundt fylkeshuset enn i dag kan inngå i planene for å realisere akropolis-visjonen.

3. Akropolis-visjonen er eit sentralt kultursatsing i regionen vår. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vil oppmode om at det følges opp overfor nasjonale myndigheter.

Saken om innholdet i visjonen sluttbehandles i Kommunalutvalget 25.05.2021.

– Det haster å få på plass et nytt teaterhus. Det er fantastisk at Stavanger kommune tar et tydelig grep om å realisere fellesprosjektet med et så bredt politisk flertall. Statlig finansiering er en viktig nøkkel i videre prosess og vi er glad for at lokalpolitikerne løfter dette inn i vedtaket, sier Glenn André Kaada, teatersjef ved Rogaland Teater.

– Det er allerede tatt mange skritt. At kommunen nå vedtar innholdet i visjonen er så langt den største milepælen av dem alle på veien mot tidenes ambisiøse og viktige kulturløft, sier prosjektleder Thomas Bendiksen som har jobbet for å realisere et nytt teaterhus i 10 år.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv