Akropolisvisjonen

Styret støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

Enlight323
05.03.2021
- Prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i forslaget, men vi anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn.
Styret ved Rogaland Teater behandlet 24.02.2021 Stavanger kommunes invitasjon til å gi  høringinnspill på forslaget til Akropolisvisjonen:

Styret ved Rogaland Teater vil berømme Stavanger kommune for arbeidet med visjonen. Styret opplever at det er arbeidet godt og grundig med visjonen og dens målsetninger. Forslaget til visjonen tar opp i seg de viktige elementene rundt teatrets og museets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet.  

Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger. 

Styret støtter at visjonen også i det videre arbeidet omtales som"Akropolisvisjonen". Visjonen er over tid benyttet i ulike formelle sammenhenger og er også godt innarbeidet ved teateret. Det kan være uheldig med tanke på gjenkjennelse, om visjonen skulle endre navn nå. 

Styret anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn og anbefaler at man i det videre arbeidet i denne fasen bruker det nøytrale begrepet "området" i visjonsteksten. Et endelig navn på området kan da eventuelt enkelt innarbeides i neste fase.

Styret anbefaler at Stavanger kommune gjennomfører den ordinære prosessen for fastsetting av navn på det geografiske området som omfattes av "Akropolisvisjonen".


Forslag til Akropolisvisjonen skal nå videre til politisk behandling i Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune:

• 20. april: Behandling i fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune 
• 5. mai: Behandling i utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune 
• 25. mai: Behandling i kommunalutvalget, Stavanger kommune 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv