Regionens viktigste kulturløft

Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
Foto: Stig Håvard Dirdal
10.08.2022
Rogaland Teater ber om at Akropolis-visjonen tas med i programmene for kommune- og fylkestingsvalget i 2023
Rogaland Teater har i over 10 år arbeidet for et nytt teaterhus gjennom prosjekt Sceneskifte. Utredningene viser at et nytt bygg vil ivareta teatrets svært kritiske behov for oppgradering. Samtidig som bygget er avhengig av dyrt og kortsiktig vedlikehold, er dagens bygg en flaskehals som stopper det kunstneriske arbeidet. Vi klarer ikke å svare til de kravene et moderne teaterhus stiller.

Et nytt teaterhus vil bety en bredere palett av det kunstneriske tilbudet, bedre tilbud for våre 100.000 besøkende før, under og etter forestillingene, bedre arbeidsvilkår for teaterets ansatte, og et universelt utformet bygg som ikke er ekskluderende.

Vi ber med dette derfor dere om å synliggjøre en prioritering av nytt teaterbygg for Rogaland Teater i sitt program for den kommende perioden, 2023-2027.

Akropolis-visjonen
Rogaland Teater og Stavanger Museum har gått sammen om Akropolis-visjonen, for å realisere et helt unik samordnet kultur-, kunst- og byutviklingsprosjekt. Stavanger kommune har påtatt seg pådriverrollen for visjonen, og er i full gang med å utarbeide konsepter for hvordan visjonen kan løses i området hvor teatret og museet ligger i dag.

Tydelig lokal forankring
Konkurransen om kulturmidler i statsbudsjettet via Post 70 Nasjonale kulturbygg, er stor. Søknader om midler til prosjekter som ikke er lokalt og regionalt forankret, blir frasortert allerede i grovsilingen. Tydelige og forpliktende vedtak om konseptvalg og strategi for finansiering for Akropolis-visjonen, er derfor særdeles viktig fremover i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Det er også viktig å vise at folkevalgte i Stavanger og Rogaland slutter opp om Akropolis-visjonen som det viktigste kulturløftet for regionen.

Stortinget har vedtatt at som hovedregel finansierer staten inntil 1/3 av investeringen i nye kulturbygg. Derimot eier staten 2/3 av aksjene i Rogaland Teater. Et mulig avvik fra hovedregelen må eventuelt løftes opp politisk.

Oppsummering:
Akropolis-visjonen er et kinderegg:

1. Nye teater- og museumsbygg sikrer publikum scenekunst, kultur og kunnskap av høy kvalitet
2. Et felles bygge- og restaureringsprosjekt løser dagens driftsutfordringer og ivaretar områdets kulturhistoriske identitet
3. Samarbeidet med Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) gir nye muligheter, senker terskelen og invitere flere inn

Vi vil derfor be om at Akropolis-visjonen tas med i programmene for kommune- og fylkestingsvalget som det viktigste kulturløftet for regionen den neste perioden, og at Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune vil jobbe aktivt for statlig finansiering av byggeprosjektet.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv