Museet og teatret er i gang med å definere «Akropolis-visjonen»

Akropolis_High_compr
27.11.2018
Formålet er å vurdere mulighetene for en visjon for området i Kannik med en felles tomteutnyttelse.
Mandat Akropolis-visjonen
 
Bakgrunn
Rogaland Teaters konseptvalgutredning fra 2017 anbefalte et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter. Kvalitetssikringen fra 2018 støtter samme konsept og anbefaler teatret å utrede mulighetene for å realisere et nytt teaterhus på eksisterende tomt. Alexandria Algards mulighetsstudier, hvor teatertomten og bruk av naboarealer blir vurdert, tydeliggjør at realisering av et nytt fullverdig teaterhus på tomten som Rogaland Teater i dag disponerer, er svært vanskelig å få til uten å redusere romprogrammet betraktelig og gjøre store inngrep i de bevaringsverdige bygningene. Rapporten fastslår også at det er vanskelig å benytte seg av arealer nord, øst og vest for dagens teaterhus på grunn av eksisterende veistruktur. Derimot er en sørlig utvidelse mot Stavanger Museum såpass interessant at det i alle tilfeller bør undersøkes videre.
 
Museum Stavanger ønsker å utvikle det gamle museumsanlegget i Muségata til et moderne og fremtidsrettet museumsanlegg med nye utstillingssaler, administrasjonslokaler, verksted og publikumsfasiliteter. Museet har utarbeidet romprogram som resulterte i mulighetsstudien «Museumsparkvisjonen» i 2014. Til grunn for romprogrammet og mulighetsstudiet ligger beslutningen i museets styre om at den gamle museumsbygningen fra 1893/1930 skal videreutvikles og bevares, men at det tilbygde administrasjonsbygget fra 1964 skal søkes rives. I begrepet Museumsparkvisjonen ligger en intensjon om å styrke museets rolle i en byplanmessig sammenheng, vitalisere park og uteområder, samt knytte det nye museumsanlegget sterkere sammen med andre institusjoner i nærområdet som Rogaland Teater og Arkeologisk Museum.
 
Formål
Rogaland Teater og Museum Stavanger skal i samarbeid vurdere mulighetene for en felles visjon for området rundt «Akropolis-høyden» med en felles tomteutnyttelse. Museum Stavangers «Museumsparkvisjon» og Rogaland Teaters «Sceneskifte» skal danne grunnlaget for hva en felles Akropolis-visjon skal inneholde. 
 
Arbeidet skal resultere i en grundig vurdering av eventuell samkjøring av disse to prosjektene under en felles Akropolis-visjon. Det vil si – en samkjørt utvikling av bygningsmassene på teatrets og museets tomter med felles og/eller egne funksjoner for museet og teatret med overordnet arkitektonisk ordning.
 
Museet og teatret skal etablere kontakt med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune for samarbeid, informasjon og dialog i arbeidet å utvikle en felles visjon.
 
Teatrets og museets planer danner grunnlag for det videre visjonsarbeidet og utføres i samarbeid med ekstern koordinator fra NAL. Utarbeidelse av en mulighetsstudie utføres av eksterne i samarbeid med NAL. Det utarbeides en egen bestillingsbeskrivelse for mulighetsstudiet.
 
Organisering
Utvalget består av administrerende direktør, administrasjonssjef og to avd.direktører fra Museum Stavanger, påtroppende teatersjef, direktør og prosjektleder for Sceneskifte fra Rogaland Teater. Utvalget rapporterer til styreledere ved Museum Stavanger og Rogaland Teater.
 
Tidshorisont
Detaljnivået i utredningene baseres på en arbeidsmengde mellom to til tre måneder.
Siste frist for avlevert rapport er 15. februar 2019. 
// Tilbake

Flere nyheter

Enlight323
05.03.2021

Styret støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

Tore%20Renberg%20og%20Sissel%20Knutsen%20Hegdal%20i%20debatt%20om%20Akropolisvisjonen
24.02.2021

Hva skal barnet hete?

Skjermbilde%202021-02-19%20kl_%2008_56_11
19.02.2021

Kommunens forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement

Skjermbilde%202021-01-28%20kl_%2015_53_30
28.01.2021

Kan det bygges nytt teaterhus over "rådafjell" og tunneler?

Volumstudie
09.09.2020

Fylkestomten kan bidra til realisering av Akropolisvisjonen

Historisk%20tilbakeblikk%20youtube
27.03.2020

140 år med utvikling

Screenshot%202020-03-17%20at%2012_54_48
18.03.2020

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Arkiv