Midler til KVU er på plass

KVU%20midler
07.10.2015
Teatrets tre eiere Staten, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune inngår spleiselag for å få gjennomført en konseptvalgutredning for nytt teaterhus.
I dag fikk vi den endelige bekreftelsen på at Staten deltar i spleiselaget om å utføre en konseptvalgutredning (KVU).

"Tilskuddet til Rogaland Teater foreslås økt med 3,1 millioner kroner, hvorav 2 millioner kroner skal bidra til teatrets utredning av nytt teaterbygg, et bygg som skal bli til glede for alle regionens innbyggere."

Tidligere i høst hadde vi besøk av fylkesordfører Janne Johnsen og fylkesvaraordfører Terje Halleland. Med seg hadde de den gledelige nyheten om at teatret ville få bevilget midler fra Staten over statsbudsjettet til å gjennomføre konseptvalgutredningen. Ettersom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune allerede har gitt positive signaler om midler falt siste brikke på plass med statens tilskudd.

En meget tilfreds gjeng fra venstre: prosjektleder Thomas Bendiksen, fylkesvaraordfører Terje Halleland, teatersjef Arne Nøst, fylkesordfører Janne Johnsen og styreleder Brit Rugland.
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv