Akropolisvisjonen

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Screenshot%202020-03-17%20at%2012_54_48
18.03.2020
|   av Thomas Bendiksen
Et flertall av Stavangers kulturpolitkere støtter opp rundt utvikling rundt kulturinstitusjonene og planene for et nytt teaterhus
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok den 11.03.2020 at Stavanger kommune skal ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid. Det gjenstår fortsatt en del områder som må avklares før man kan ta en endelig beslutning om et nytt teaterhus kan realiseres i kombinasjon med deler av de eksisterende bygningene. Museum Stavanger og Arkeologisk Museum har som kjent også utbyggingsbehov og man ønsker å se hele omrdået i sin helhet for et felles byutviklingsprosjekt. Samtidig er Rogaland Fylkeskommune i gang med et mulighetsstudie som vurderes arealbehov og mulig alternativ tomteutnyttelse. I denne prosessen skal det også ses om noe av kulturinstitusjonens arealbehov kan løses på tomten hvor det tidligere Stavanger sykehus holdt til.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sitt flertallsvedtak:

1. Stavanger kommune vil ta en pådriverrolle i det videre arbeidet med å utrede mulighetene i Akropolis-visjonen.

2. Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe for videre arbeid med Akropolis-visjonen i tråd med anbefalingene i saken. Arbeidet gjøres i samarbeid med Rogaland Teater, MUST – Museum Stavanger og de øvrige eierne; Rogaland fylkeskommune og staten.

3. Stavanger kommune vil i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vurdere hvordan deler av fylkeshuset og fylkeshuseiendommen kan tas i bruk for å gjennomføre Akropolisvisjonen.

4. Framtidige ressursbehov avsettes i kommende handlings- og økonomiplan.

Saker en planlegt behandlet i Stavanger formannskap 02.04.2020 og i Stavanger kommunestyre 11.05.2020.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv