Akropolisvisjonen

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Screenshot%202020-03-17%20at%2012_54_48
18.03.2020
|   av Thomas Bendiksen
Et flertall av Stavangers kulturpolitkere støtter opp rundt utvikling rundt kulturinstitusjonene og planene for et nytt teaterhus
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok den 11.03.2020 at Stavanger kommune skal ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid. Det gjenstår fortsatt en del områder som må avklares før man kan ta en endelig beslutning om et nytt teaterhus kan realiseres i kombinasjon med deler av de eksisterende bygningene. Museum Stavanger og Arkeologisk Museum har som kjent også utbyggingsbehov og man ønsker å se hele omrdået i sin helhet for et felles byutviklingsprosjekt. Samtidig er Rogaland Fylkeskommune i gang med et mulighetsstudie som vurderes arealbehov og mulig alternativ tomteutnyttelse. I denne prosessen skal det også ses om noe av kulturinstitusjonens arealbehov kan løses på tomten hvor det tidligere Stavanger sykehus holdt til.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sitt flertallsvedtak:

1. Stavanger kommune vil ta en pådriverrolle i det videre arbeidet med å utrede mulighetene i Akropolis-visjonen.

2. Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe for videre arbeid med Akropolis-visjonen i tråd med anbefalingene i saken. Arbeidet gjøres i samarbeid med Rogaland Teater, MUST – Museum Stavanger og de øvrige eierne; Rogaland fylkeskommune og staten.

3. Stavanger kommune vil i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vurdere hvordan deler av fylkeshuset og fylkeshuseiendommen kan tas i bruk for å gjennomføre Akropolisvisjonen.

4. Framtidige ressursbehov avsettes i kommende handlings- og økonomiplan.

Saker en planlegt behandlet i Stavanger formannskap 02.04.2020 og i Stavanger kommunestyre 11.05.2020.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv