Akropolisvisjonen

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Screenshot%202020-03-17%20at%2012_54_48
18.03.2020
|   av Thomas Bendiksen
Et flertall av Stavangers kulturpolitkere støtter opp rundt utvikling rundt kulturinstitusjonene og planene for et nytt teaterhus
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok den 11.03.2020 at Stavanger kommune skal ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid. Det gjenstår fortsatt en del områder som må avklares før man kan ta en endelig beslutning om et nytt teaterhus kan realiseres i kombinasjon med deler av de eksisterende bygningene. Museum Stavanger og Arkeologisk Museum har som kjent også utbyggingsbehov og man ønsker å se hele omrdået i sin helhet for et felles byutviklingsprosjekt. Samtidig er Rogaland Fylkeskommune i gang med et mulighetsstudie som vurderes arealbehov og mulig alternativ tomteutnyttelse. I denne prosessen skal det også ses om noe av kulturinstitusjonens arealbehov kan løses på tomten hvor det tidligere Stavanger sykehus holdt til.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sitt flertallsvedtak:

1. Stavanger kommune vil ta en pådriverrolle i det videre arbeidet med å utrede mulighetene i Akropolis-visjonen.

2. Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe for videre arbeid med Akropolis-visjonen i tråd med anbefalingene i saken. Arbeidet gjøres i samarbeid med Rogaland Teater, MUST – Museum Stavanger og de øvrige eierne; Rogaland fylkeskommune og staten.

3. Stavanger kommune vil i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vurdere hvordan deler av fylkeshuset og fylkeshuseiendommen kan tas i bruk for å gjennomføre Akropolisvisjonen.

4. Framtidige ressursbehov avsettes i kommende handlings- og økonomiplan.

Saker en planlegt behandlet i Stavanger formannskap 02.04.2020 og i Stavanger kommunestyre 11.05.2020.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

10 tålmodige år
Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte
Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv