Fylket foreslår også midler til neste utredning

Fremdrift%202011-2025%20v1
01.11.2016
Fylkesrådmannen legger opp til å videreføre årets midler til KVU med støtte til den etterfølgende kvalitetssikringsprosess (KS1)
Mandag 31. oktober la fylkesrådmannen frem budsjettforslag for 2017 og fylket følger opp forslaget til budsjettene i staten og Stavanger kommune:

Bevilgningen til Rogaland teater videreføres på om lag samme nivå for 2017 som i år. Årets bevilgning inkluderte også støtte til gjennomføringen av konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterbygg, og årets videreføring av rammen innebærer at staten også støtter den etterfølgende kvalitetssikringsprosess (KS1).

Nytt bygg for Rogaland teater vil være et av de mest kostnadskrevende prosjektene i tiden fremover. Foreløpige estimater tilsier et investeringsbehov på om lag 2 milliarder kroner. I FU-sak 0152/15 sluttet utvalget seg til at det bør utarbeides en konseptvalgutredning i tråd med det statlige konseptvalg- og kvalitetssikringssystemet i arbeidet med nytt teaterhus, og at eierne finansierer dette arbeidet forholdsmessig basert på eierbrøken. Rogaland fylkeskommune har derfor bidratt med kr 300.000 (10 %) av kostnaden til en konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterbygg. Etter dette legger Statens kvalitetssikringssystem videre til grunn en kvalitetssikring av konseptvalg (KS1). På et senere tidspunkt blir det normalt også gjennomført en KS2, kvalitetssikring av forprosjekt med kostnadsoverslag før eventuell endelig finansieringsbeslutning. Det søkes nå om kr 270.000 til KS1 for nytt Rogaland Teater. I forslaget til statsbudsjett viderefører staten sitt bidrag til denne prosessen, og fylkesrådmannen legger da til grunn at fylkeskommunen gjør det samme. 


Dette lover godt for videre fremdrift for planene med et nytt teaterhus!
// Tilbake

Flere nyheter

Tore%20Renberg%20og%20Sissel%20Knutsen%20Hegdal%20i%20debatt%20om%20Akropolisvisjonen
24.02.2021

Hva skal barnet hete?

Skjermbilde%202021-02-19%20kl_%2008_56_11
19.02.2021

Kommunens forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement

Skjermbilde%202021-01-28%20kl_%2015_53_30
28.01.2021

Kan det bygges nytt teaterhus over "rådafjell" og tunneler?

Volumstudie
09.09.2020

Fylkestomten kan bidra til realisering av Akropolisvisjonen

Historisk%20tilbakeblikk%20youtube
27.03.2020

140 år med utvikling

Screenshot%202020-03-17%20at%2012_54_48
18.03.2020

Kommunen ønsker å utrede Akropolisvisjonen

Akropolis_High_compr
05.12.2019

Gave fra Sparebankstiftelsen vender skuffelsen til glede

Arkiv