Fylkeshuset

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021
Utredningen av nytt fylkeshus er i gang og Rogaland Teater mener at areal til kulturformål bør utredes i videre planarbeide.
Høsten 2021 startet Rogaland Fylkeskommune opp planprosessen med å utrede videreutvikling av fylkeshuset. Rogaland Teater mener at utviklingspotensialet i arealet langs Muségata, tett knyttet til teatret og Stavanger Museum, bør vurderes til nytt formål. Vi har derfor sendt inn følgende innspill til prosessen:

Rogaland Teater er positivet til videreutvikling av fylkestomten. Det vil være et godt grep for områdets helhet, hvis fylkeshuset og anlegget rundt dannes til et imøtekommende byrom i samspill med andre institusjonene i området. Det vil også være positivt hvis man ser på flere attraktive bruksmuligheter for innbyggere som normalt ikke har sitt virke i området. Sammen med kulturinstitusjonene, kan nye funksjoner og aktører skape et spennende rekreasjonsområdet som tiltrekker seg både innbyggerne og tilreisende.
 
Arealet langs Musegata og byggene E, F og G er lite omtalt i planinitiativet. Området er tidligere blitt løftet som et mulig areal som kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen og Museum Stavanger og Rogaland Teater sitt fremtidige arealbehov. Rogaland Teater er i god dialog med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Museum Stavanger i videre arbeid med Akropolisvisjonen. I denne forbindelse ser Rogaland Teater en fordel hvis også østre del av tomten blir vurdert i det videre planarbeidet. På lik linje med K-feltet, bør funksjons- og bruksverdi, bevaringsverdi og utviklingspotensialet også vurderes for byggene E, F og G, samt arealet mot Muségata, med tanke på eventuelt fremtidig utvikling.


Les mer om planprosssen på Stavanger kommunes sider.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv