Akropolis visjonen

Dropper Akropolis som navn på området

Akropolis
27.04.2021
Kjært barn har mange navn og kommunen utsetter debatten om hva området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum og Rogaland fylkeskommune bør hete. Men arbeidet med innholdet i visjonen fortsetter.
Hva området rundt Rogaland Teater bør hete i fremtiden, har vært et tema som har vakt stort engasjement både hos politikere og innbyggere. Akropolis, Eckhoffhøyden, Kannikhøyden eller kulturparken, har vært noen av forslagene. 

Etter en høringsrunde av visjonen hos de involverte institusjonene, velger kommunedirektøren nå å trekke den delen av forslaget som handler om navnet.

– Kommunedirektøren mener det per i dag ikke er hensiktsmessig å prioritere ressursbruk på en navneprosess for å gi et eget navn til området.  Kommunedirektøren vil fortsatt bruke Akropolis som navn på visjonen, fremgpr det av saksfremlegget til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som behandler saken 5. mai 2021.
// Tilbake

Flere nyheter

Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

10 tålmodige år
Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte
Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv