Akropolis visjonen

Dropper Akropolis som navn på området

Akropolis
27.04.2021
Kjært barn har mange navn og kommunen utsetter debatten om hva området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum og Rogaland fylkeskommune bør hete. Men arbeidet med innholdet i visjonen fortsetter.
Hva området rundt Rogaland Teater bør hete i fremtiden, har vært et tema som har vakt stort engasjement både hos politikere og innbyggere. Akropolis, Eckhoffhøyden, Kannikhøyden eller kulturparken, har vært noen av forslagene. 

Etter en høringsrunde av visjonen hos de involverte institusjonene, velger kommunedirektøren nå å trekke den delen av forslaget som handler om navnet.

– Kommunedirektøren mener det per i dag ikke er hensiktsmessig å prioritere ressursbruk på en navneprosess for å gi et eget navn til området.  Kommunedirektøren vil fortsatt bruke Akropolis som navn på visjonen, fremgpr det av saksfremlegget til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som behandler saken 5. mai 2021.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv