Akropolis visjonen

Dropper Akropolis som navn på området

Akropolis
27.04.2021
Kjært barn har mange navn og kommunen utsetter debatten om hva området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum og Rogaland fylkeskommune bør hete. Men arbeidet med innholdet i visjonen fortsetter.
Hva området rundt Rogaland Teater bør hete i fremtiden, har vært et tema som har vakt stort engasjement både hos politikere og innbyggere. Akropolis, Eckhoffhøyden, Kannikhøyden eller kulturparken, har vært noen av forslagene. 

Etter en høringsrunde av visjonen hos de involverte institusjonene, velger kommunedirektøren nå å trekke den delen av forslaget som handler om navnet.

– Kommunedirektøren mener det per i dag ikke er hensiktsmessig å prioritere ressursbruk på en navneprosess for å gi et eget navn til området.  Kommunedirektøren vil fortsatt bruke Akropolis som navn på visjonen, fremgpr det av saksfremlegget til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som behandler saken 5. mai 2021.
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Enlight839
28.04.2021

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Akropolis
27.04.2021

Dropper Akropolis som navn på området

0858FA52-4FC9-4E59-B7B5-93E9677929C6
22.04.2021

Fylkeskommunen er positiv til Akropolis-visjonen

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

298
17.03.2021

Kritisk behov for ny bygningsmasse

Arkiv