Nytt teaterhus

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

298
Foto: Stig Håvard Dirdal
11.11.2021
En avklaring om nytt teaterhus er derfor svært viktig i inneværende stortingsperiode.
Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært og behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere. En avklaring om nytt teaterhus er derfor svært viktig i inneværende stortingsperiode. 

Det lå ikke midler inne i statsbudsjettet for 2022, men Rogaland Teater ber Familie- og kulturkomiteen om å videreføre merknaden fra Statsbudsjettet 2020 og 2021 også i kommende statsbudsjett, samt anerkjenne behovet for en snarlig avklaring.

Kritisk behov for snarlig ny bygningsmasse
Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært. Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til 91,7 millioner kroner innenfor en periode på de neste tre til fem år. Dette bør ses i sammenheng med at etterslepet er i samme størrelsesorden som tidligere estimert kostnad ved å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens kvalitetssikringsordning (Dovre Group 2018). Utbedringer av vedlikeholdelsesetterslepet er satt på vent i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.

Stortingsperioden 2021-2025 er avgjørende
Rogaland Teaters prosjekt Sceneskifte dokumenterer teatrets behov for sin bygningsmasse for å sikre fremtidig teatervirksomhet. Rogaland Teaters mål er at innen utgangen av 2022 er Rogaland Teater sin bygningsmessige fremtid avklart og datosatt.

Kulturløftet som sikrer og styrker scenekunst av høy kvalitet til alle i Rogaland
Prosjektet er godt forankret internt i organisasjonen, og våre lokale eiere arbeider aktivt med tanke på politisk forankring, finansieringsmodell og organisering av videre arbeid. Det langsiktige arbeidet med å få realisert et nytt teaterbygg for regionen blir videreført gjennom arbeidet med Akropolisvisjonen hvor Stavanger kommune har pådriveransvaret for det videre prosjektet som omfatter både Museum Stavanger, Rogaland Teater, Arkeologisk Museum UiS og Rogaland fylkeskommune.

Stavanger kommunes bystyre vedtok i 2019 kulturplanen hvor Akropolisvisjonen er én av tre prioriteringsområder og i mai 2021 ble innholdet i visjonen politisk vedtatt. Kommunen prosjektgruppe er i full gang med å utrede Akropolisvisjonens mulige konsept og fysiske gjennomføring blir politisk behandlet av teatrets lokale og regionale eiere i 2022.

Et forprosjekt vil etter planen gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Familie- og kulturkomiteens merknad i Statsbudsjettet 2021:

Komiteens flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.

Rogaland Teater ber derfor komiteen videreføre merknaden i kommende statsbudsjett og anerkjenne behovet for en snarlig avklaring.
// Tilbake

Flere nyheter

298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Arkiv