"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger

Sceneskifte

- kulturløftet som sikrer og styrker scenekunst av høy kvalitet til alle i regionen

KS1_illustrasjon
Illustrasjon: Stig Håvard Dirdal
Prosjekt Sceneskifte lener seg på Rogaland Teaters overordnede visjon om å gjøre spillerommet større.

Styret ved Rogaland Teater har vedtatt følgende målsetninger:

•Et nytt teater med alle funksjoner på samme sted, med fire scener, økt setekapasitet og forbedret produksjons- og publikumsforhold
•Ivareta teatrets behov for god intern logistikk
•Sikre et moderne teaterbygg som er visjonært i universell utforming og bærekraft
•Skal være relevant for hele regionen/hele fylket
•Ambisjonsnivået er å opprettholde og styrke nasjonal og internasjonal kvalitet/betydning
•Være en aktiv medspiller i å skape et levende bymiljø