Når et teater tar form

03.05.2013
Neste milepæl er plassering

For dere som følger Sceneskifte fra sidelinjen, har det nok vært litt stille og rolig det siste året. Det betyr allikevel ikke at vi har ligget på latsiden, men hovedsakelig jobbet internt på teatret. Hovedmålet vårt har vært å definere hvilket teaterhus regionen har bruk for i fremtiden. Et romprogram er en viktig del av retningslinjene i en kommende arkitektkonkurranse og inneholder funksjonsbeskrivelse av hvert enkelt rom og arealbehov.

Vi er i den heldige situasjon at vi her på teatret har eksperter på alle fagområder, og deres erfaringer drar vi god nytte av når vi planlegger nytt. Alle ansatte er derfor aktive i arbeidet med å definere fremtidens teaterbygg.

Ekstern erfaringer også viktig. Det er bygget en hel del teatre, konserthus og kulturhus både her til lands og i utlandet, som vi høster gode og dårlige erfaringer fra. Nå er det slik at ingen byer og kulturinstitusjoner og deres behov er like, og en løsning som fungerer bra i København eller Kristiansand er nødvendigvis ikke den beste løsningen for Stavanger og omegn. Rogaland Teater er unikt, og vi skal skape den beste løsningen ut i fra regionens ønsker, behov og forutsetninger.

Til slutt benytter vi oss av eksterne eksperter, som utarbeider, kontrollerer og kvalitetssikrer arbeidet vårt med romprogrammet. Noen av verdens mest rutinerte konsulenter innenfor kulturbygg og teaterteknikk, Theatre Project Consultants, har bistått i arbeidet med å definere behovet for antall scener, kapasitet og utforming i et nytt bygg. Vi er pt. i sluttfasen av romprogrammet hvor dokumentene kontrolleres og kvalitetssikres av et eksternt konsulentfirma, slik at det tas høyde for alle byggetekniske krav og norsk lovgiving. Et realistisk arealbehov, og da spesielt fotavtrykket, hvor både de teater- og byggetekniske forhold er med i beregningen, er for eksempel viktige tall når vi går i dialog med Stavanger kommune om plassering.

Den neste store milepælen for Rogaland Teaters Sceneskifte er nemlig tomt. Før videre arbeid med finansiering, tidshorisont og arkitektkonkurranse kan gjenn omføres, må vi konkretisere prosjektet ytterligere ved å finne en mulig plassering.

Vi jobber ut ifra to scenarier:

- en total oppgradering av eksisterende fasiliteter i Teaterveien samt en tilleggsbygning
(f.eks en ny hovedscene kombinert med kafé/restaurant)
- et nytt bygg på ny plassering i Stavanger

Som vi har nevnt tidligere handler dette om at teatret er en sentral brikke i videre byutvikling. Det skal tenkes langsiktig, og plassering ses som et ledd i en helhetlig sentrumsplan. Vi ber derfor nå Stavanger kommune om å begynne arbeidet med å utrede forskjellige tomtealternativ. Vår rolle er naturligvis å legge de innvendige rammene for et nytt teater. Vårt hovedfokus er at vi skal skape et framtidssikret og velfungerende hus hvor vi kan produsere og presentere scenekunst. Her sitter vi med ekspertisen, mens når det gjelder byplanlegging og tomtemuligheter er det kommunen som sitter med kortene på hånden. Vi er med andre ord naturligvis avhengige av politiske prosesser hvor det i første omgang bør utredes hvor et fremtidig hus for scenekunst kan plasseres.

Vi går med andre ord spennende tider i møte.

Mvh Thomas

/tilbake