31.01.2014

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG

I desember 2013 presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum. I forlengelse av dette arbeidet, har Stavanger kommune, i samarbeid med Rogaland Teater, bedt noen av arkitektene utføre ytterligere mulighetsstudier på tomtene med tanke på et nytt teaterbygg.
Arkitektgruppene har tatt utgangspunkt i Rogaland Teaters romprogram samt Asplan Viaks rapport og prinsippskisser fra juli 2013.
Vi ønsker velkommen til presentasjon av mulighetsstudiene for plassering av nytt teaterbygg
tirsdag d. 4. februar 2014 klokken 13:00-14:00 på Hovedscenen, Rogaland Teater

Programmet blir som følger:

13:00    SCENESKIFTE                        Bakgrunn for mulighetsstudiene       Thomas Bendiksen
13:10    ALLIANCE ARKITEKTER AS      Nytorget og Jorenholmen                Kirsten Welschemeyer
13:20    LINK ARKITEKTUR AS             Jorenholmen                                  Mathias Wijnen
13:30    HELEN & HARD                      Bekhuskaien og Ryfylkekaien           Ane Dahl
13:40    KAP & ALEXANDRIA ALGARD   Stavanger Bussterminal                  Henrik Lundberg & Alexandria Algard
13:50    Rogaland Teater                     Teatrets tanker og videre fremdrift  Arne Nøst

 

/tilbake