Akropolis-visjonen

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021
- Nå må vi løfte prosjektet inn på Stortinget for å sikre statlig finansiering
Med et stort flertall stilte ​politikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog seg bak innholdet i Akropolis-visjonen:

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sitt flertallsvedtak:
1. Kommunalutvalget vedtar følgende visjon og mål for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum (MUST), Arkeologisk museum og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

2. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog ber kommunedirektøren og arbeidsgruppen vurdere om større deler av parken og området rundt fylkeshuset enn i dag kan inngå i planene for å realisere akropolis-visjonen.

3. Akropolis-visjonen er eit sentralt kultursatsing i regionen vår. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vil oppmode om at det følges opp overfor nasjonale myndigheter.

Saken om innholdet i visjonen sluttbehandles i Kommunalutvalget 25.05.2021.

– Det haster å få på plass et nytt teaterhus. Det er fantastisk at Stavanger kommune tar et tydelig grep om å realisere fellesprosjektet med et så bredt politisk flertall. Statlig finansiering er en viktig nøkkel i videre prosess og vi er glad for at lokalpolitikerne løfter dette inn i vedtaket, sier Glenn André Kaada, teatersjef ved Rogaland Teater.

– Det er allerede tatt mange skritt. At kommunen nå vedtar innholdet i visjonen er så langt den største milepælen av dem alle på veien mot tidenes ambisiøse og viktige kulturløft, sier prosjektleder Thomas Bendiksen som har jobbet for å realisere et nytt teaterhus i 10 år.
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv