Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang

Fremdrift%202011-2025%20v2
21.06.2017
Nok en milepæl i Sceneskifte-prosjektet ble nådd da teatret i juni signerte kontrakt med Atkins om gjennomføring av kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU).
I tråd med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring i prosjekter med store statlige investeringer, har Rogaland Teater satt i gang KS1 som skal kvalitetssikre konklusjonen som er i konseptvalgutredningen. Atkins har rammeavtale med Finansdepartementet for å gjennomføre slike utredninger og har allerede stor erfaring på scenekunstområdet gjennom lignende utredninger både for Nationaltheatret og Den Nationale Scene. 

Gjennomføringen av oppdraget er estimert til 6 måneder. En politisk beslutning om valg av konsept blir den viktigste milepæIen for videre fremdrift når KS1-rapporten foreligger ved årsskiftet 2017/18. Den etterfølgende prosjektavklaringsfasen tar utgangspunkt i den politiske behandling og endelig konseptvalg for prosjektet.
 
Prosjektavklaringsfasen vil på basis av konseptvalget blant annet innebære:

Tomtevalg
Konsekvensutredning
Kostnadsanalyse
Usikkerhetsanalyse 

Gjennomføringen av Ks1 er dermed et nytt viktig skritt i prosessen mot en fremtidig løsning for Rogaland Teater. 

 
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv