Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021
Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til ordinær drift, men ingen øremerket nytt teaterhus
I dag la regjeringen fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2022. Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til Rogaland Teater, og tildelingen er som forventet til dekning av ordinær drift, justert for ABE-reformen.

Utover de ordinære tilskuddene hadde Rogaland Teater også søkt om tre andre tilskudd:
  • Prosjektressurser nytt teaterbygg
  • Økt kunstnerisk mangfold
  • Økt Vedlikehold
Ingen av disse tilskuddene ble innvilget.

Arbeidet med å realisere Akropolisvisjonen har pågått i mange år, og Rogaland Teater håpet på at merknadene i Statsbudsjettet 2020 og 2021, som anerkjenner behovet for ny bygningsmasse, ville gitt utslag i årets statsbudsjett med en bevilgning til videreføring av arbeidet. Det manglende tilskuddet setter derimot ikke bremsen på for det videre arbeidet med Akropolisvisjon sammen med Stavanger kommune og Museum Stavanger. Rogaland Teater håper at Stortingets engasjement rundt prosjektet, viser igjen i de neste års statsbudsjett.

- Den eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (fra 2020) stipulerer vedlikeholdsetterslepet til ca 100 millioner kroner innenfor en periode på de neste fem år. Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært og det kritiske punktet kommer stadig nærmere. Behovet både for strakstiltak og en langsiktig løsning med et nytt teaterhus er det siste årene ytterligere forsterket, sier direktør Ellen Math Henrichsen.

Rogaland Teater har ambisjoner om større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere og av uttrykk og tilbud. Dette er ressurskrevende og langsiktig arbeid som teatret søker om egne midler til.

- Selv om vi ikke får øremerkede midler vil vi selvfølgelig fortsette dette viktige arbeidet, sier teatersjef Glenn André Kaada.
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv