Akropolis-visjonen

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Enlight839
28.04.2021
Stavanger kommune ønsker et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.
Etter en høringsrunde hos Rogaland Teater, Museum Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Arkeologisk Museum (UiS), legger nå Stavanger kommune innholdet i Akropolis-visjonen til politisk behandling:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende. 

Kommunedirektøren mener målene gir en felles forståelse av hva som er den ønskede utviklingen, og det er et viktig utgangspunkt for videre arbeid med konseptstudien. Visjonen er ambisiøs og inviterer til samarbeid og deltakelse. Dette vil samlet sett kunne skape engasjement for det videre arbeidet. Kommuneplanens satsingsområder gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss samsvarer godt med visjonens målsettinger. 

Visjonen behandles i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai og i Kommunalutvalget 25. mai 2021.

Den videre framdriften for Akropolis-visjonen vil bestå av tre parallelle prosesser:
  • Konseptstudie som grunnlag for valg av konsept for videre utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) 
  • Arkeologisk museum sine planer for nybygg
  • Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus
Les hele saksfremlegget til Stavanger kommune.
 
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv