"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger

OFTE STILTE SPØRSMÅL

-    HVOR MYE KOMMER ROGALAND TEATERS NYE TEATERBYGG  TIL Å KOSTE?
Den eksakte prislapp er vanskelig å kalkulere før beliggenhet er besluttet og arkitektkonkurransen er avholdt, men sammenligner vi med kvadratmeterprisen med lignende bygg kan et nytt teater koste rundt to milliarder i 2025-kroner.

-    HVORDAN BLIR BYGGET FINANSIERT?
Finansieringen er ikke på plass. Et nytt teaterbygg er så langt ikke politisk vedtatt, ut over at Rogaland Teater har fått prosjektmidler til å tilrettelegge for et mulig teaterbygg for fremtiden. Det vil være naturlig at finansieringen av bygget vil fordeles mellom teatrets tre eiere; stat, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune, samt private midler.

-    HVOR SKAL BYGGET PLASSERES?
Plasseringen er ikke besluttet. Rogaland Teater har i samarbeid med Stavanger kommune gjort mulighetsstudier på fem forskjellige tomter. Første utgave av kommunedelplanen for sentrum fremhever området omkring Stavanger stasjon og Bekhuskaien i Stavanger sentrum som de to mest gunstige tomtene for et fremtidig teaterhus. Plasseringen er en byutviklingssak og det bør være opp til kommunen å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å plassere teatret. For å gi politikerne et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag, bør videre prosess derfor inneholde både en kvalitetssikret konseptvalgutredning (KVU), samt en sammenligning av grunnforhold og prislapp på de to nevnte tomtene i sentrumsplanen.

-    NÅR SKAL DET ÅPNES?
Det viktigste fra Rogaland Teaters ståsted er at vi har velfungerende teaterhus hvor vi kan produsere og presentere kvalitetsteater også i fremtiden. Når det er sagt så er det mange utfordringer i dagens bygg som gjør at det haster med en avklaring, enten man skal totalrenovere eksisterende fasiliteter eller flytte til et nytt bygg. Stavanger kommune har blant annet pekt på byens 900 års jubileum i 2025 som en milepæl for å åpne et nytt teaterhus. Det tar mellom 12-15 år å planlegge og realisere et kunstbygg av denne størrelse, så det er bare tiden og veien.

-    BLIR DET EN ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE OG EVENTUELT NÅR?
Rogaland Teater arbeider med en fremdriftsplan hvor en åpen arkitektkonkurranse bør være gjennomført senest i 2016 hvis ønsket om åpning i 2025 skal være realistisk.

-    HVA INNEHOLDER FREMTIDENS TEATERBYGG?
Teatret planlegger fire scener, akkurat som i dagens hus i Kannik, men med bedre kapasitet både for publikum og for dem som jobber på og bak scenen. Det vil være et fleksibelt og brukevennlig hus med moderne og høyteknologiske løsninger hvor Rogaland Teater kan tilby teateropplevelser vi ikke har mulighet for i dagens bygg. Med bedre fasiliteter bak scenen til lagring av dekorasjoner, vil teatret kunne presentere en langt større pallett av produksjoner, både til barn, unge og voksne. Nye Rogaland Teater vil også være tilknyttet café og restaurant slik at vi kan tilby regionen en ny totalopplevelse som ikke er mulig i dagens fasiliteter.

-    VI OPPLEVER EN BYGGEBOOM AV KULTURHUS I NORGE FOR TIDEN. TRENGER VI VIRKELIG ENDA FLERE SLIKE MILLIARDBYGG?
Rogaland Teaters lappeteppe av et bygg er blitt urangert og står i fare for å bli et sjarmerende, men musealt innslag i kulturverden. Region Stavanger både fortjener og krever et teater som kan produsere og presentere noe av landets ypperste scenekunst. Vi møter store utfordringer i fremtiden både når det gjelder skjerpete krav til universal utforming og HMS, kraftig befolkningsvekst, økt krav til egeninntjening og ikke minst er langt mer krevende, bereist publikum som vil oppleve scenekunst på lik linje med hva man møter andre steder i verden. Vi er derfor ikke i tvil om at regionen har et stort behov for en modernisering av teatrets instrument i rammer hvor intime opplevelser av taleteater har høyest prioritet.

-    HVORFOR BYGGET MAN IKKE I SIN TID ET FELLES HUS FOR TEATER OG KONSERTER, SLIK SOM KILDEN I KRISTIANSAND?
Stavanger konserthus og Rogaland teater har et helt annet aktivitetsnivå og oppland enn våre kollegaer i Kristiansand. Et felles hus for de to institusjonene ville blitt et veldig stort bygg og helt annerledes enn det flotte konserthuset vi har fått i dag. Et konserthus stiller helt andre krav til utforming av scenene og de omkringliggende støttefuknsjonene enn et taleteater. En flerbruksløsning vil alltid gå på kompromiss på kvaliteten da man skal ta hensyn til veldig mange faktorer. Slike kulturhus kan være løsningen for mindre byer i landet, men vi mener at Stavanger-regionen bør ha kunstbygg som er nøye spesifisert til formålet. Kun på den måten kan vi få en akustikk i verdensklasse som vi har fått i Fartein Valen salen og en intimitet som vi verdsetter så høyt på Hovedscenen på Rogaland Teater.