Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte

Pressebilder

Bilder kan brukes fritt, men kun i forbindelse med omtale av teatret.

De må under ingen omstendighet videreformidles mot betaling.
Ved bruk av bilder skal fotograf krediteres.
«Rogaland Teater har et kreativt og faglig miljø som har vokst seg ut av veggene»

- Arne Nøst
TeatersjefSceneskifte