Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
teatermagasin jan 2017 v2
Oppgradere, satellitt eller bygge helt nytt?
27.01.2017

Konseptvalgutredningen som vurderer forskjellige løsninger for et fremtidssikret teaterhus er på trappene.

Planleggingen av et nytt teaterhus er i øyeblikket inne i en spennende fase. Konseptvalgutredningen som vurderer forskjellige løsninger for et fremtidssikret teaterhus er på trappene. Rapporten offentligjøres i løpet av februar og vil analysere fordeler og ulemper med både oppgradering og utvidelse av eksisterende bygninger i Teaterveien, delvis oppdeling med nybygg som en ekstern satellitt og splitter nytt teaterhus.
 
- Det er for tidlig å si noe endelig om endelig innhold og plassering, men konseptvalgutredning vil gi en klar anbefaling for en fremtidig byggeløsning for teatret, forteller prosjektleder for Sceneskifte Thomas Bendiksen.
 
- Før man kan ta et endelig konseptvalg skal rapporten videre til kvalitetssikring i tråd med Finansdepartementets ordning ved store statlige investeringer. Det politiske vedtaket om hvilket konsept man ønsker å gå videre med ligger derfor omkring et år frem i tiden, men vi gleder oss til å allerede nå kunne lette litt på sløret for hvordan vi forestiller oss en løsning kan se ut for Rogaland Teater og hva vi kan tilby publikum i fremtiden.

/tilbake