Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte

140 år med utvikling
27.03.2020

Bli med på et historisk tilbakeblikk på utviklingen av området, - fra Eckhoffs første tegninger i 1882 og frem til i dag.

Utbygging som startet med Stavanger theater i 1883 og avsluttet med Stavanger sykehus i 1897, var en av de største satsningene i Stavanger siden domkirken ble bygd over 700 år tidligere.Siden åpningen har teaterbygningen vært gjennom mer enn 15 ombygginger.

Dessverre står Rogaland Teater i dag med et lappeteppe som et lite egnet til moderne teaterdrift. Teatret har et akutt behov for fornyelse og startet derfor planleggingen av et nytt teaterhus for fremtiden tilbake i 2011. I øyeblikket arebeider teater med mulighetene for videreutvikling av eksisterende plassering i Kannik. Rogaland Teaters målsetning er spadestikk i forbindelse med Stavanger 900 års jubileum i 2025.

 

/tilbake