Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
250

FREMDRIFT

HVA ER DE FREMTIDIGE UTFORDRINGER?

Sceneskifte arbeider i øyeblikket med tre hovedlinjer:

- Definere fremtidens teaterhus
Konkretisere teatrets visjoner og utarbeide romprogram og arealbehov.

- Plassering
Vi utreder fordeler og ulemper med tre forskjellige scenarier:

  • En grundig rehabilitering og utbygging av eksisterende bygg
  • Nytt hus på tomt sentralt plassert i Stavanger
  • En hybridløsning av de to alternativene

Tomtevalg til et fremtidig bygg vil uansett være en kommunal byutviklingssak, og Rogaland Teater vil sørge for fremdrift i samarbeid med Stavanger kommune. Vi vil legge forholdene tilrette og bistå i å utarbeide det nødvendige materiale, slik at det kan tas en besutning om plassering.

- Finansiering
Vi er i tett dialog med våres eiere Staten, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune omkring fordelingsnøkkel av finansiering. Samtidig kartlegger vi potensialet og vilje til private investorer.

Sjekk ut våres blogg for de siste oppdateringen om fremdriften.

NÅR KAN VI OPPLEVE TEATER I NYTT BYGG?

For Rogaland Teater er det viktigste at vi ender opp med et gjennomarbeidet og velfungerende teaterbygg hvor vi kan produsere og presentere scenekunst i høyeste kvalitet. Når huset står ferdig, er fra våres ståsted mindre vesentlig. Vi vil legge oss på en fornuftig arbeidsprosess hvor det ikke velges forhastede løsninger, men hvor vi gir oss tid til å skape et unikt og helhetlig teaterhus. Samtidig vi vil sørge for fremdrift i saker som plassering og finansiering, hvor vi er stor grad er avhengig av offentlige politiske prosesser.
"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater