Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
PLASSERING

22.08.2012
Hvor skal et fremtidig teaterhus ligge?

I vårt visjonsdokument har vi beskrevet at det er ønskelig at teatret får en mer sentral beliggenhet enn det vi har i dag. Et teater bør være et sentralt knutepunkt, og med en plassering enda nærmere bykjernen kan vi skape et levende hus fra morgen til kveld. Kombinert med en kafé og restaurant danner vi grunnlaget for et møtested som kan tilby publikum langt flere opplevelser enn vi kan i dagens fasiliteter. Vi har tro på en totalopplevelsen som går ut over rammene for hva vi møter i det tradisjonelle scenerom.

Samtidig ser vi gode eksempler rundt om i verden på rehabilitering av eksisterende bygg, hvor det lykkes å blande nytt og moderne med den historiske sjel. Det er derfor viktig at vi undersøker alle muligheter grundig, slik at vi er rustet til å ta det riktige valg med tanke på fremtiden. En viktig jobb for Sceneskifte er derfor å utrede plusser og minuser med forskjellige modeller. Det er trolig ikke mulig å oppfylle alle visjonene som er beskrevet i visjonsdokumentet, og vi vil nok derfor bli nødt til å prioritere når vi har kartlagt fordeler og ulemper med forskjellige scenarier.

Nå er det jo slik at det ikke er oss på teatret som i siste instans bestemmer. Vi er avhengig av våre tre eiere: Staten, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune, politikere, publikum og næringsliv. Når det gjelder plassering av et moderne hus for scenekunst i fremtiden, er dette en byutviklingssak. Vi bør tenke langsiktig og se på plassering av Rogaland Teater som et ledd i en helhetlig sentrumsplan. I juni 2012 startet vi dialog med blant annet Stavanger kommunes avdeling for Kultur og byutvikling og vil inngå i deres byplanutvikling for Stavanger sentrum.

Med andre ord, Stavangerregionen går en spennende tid i møte. Vi som er tilknyttet Sceneskifte arbeider daglig med å innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon, slik at vi alle er forberedt til å mene noe, diskutere og ta de riktige valg.
Vi vil jevnlig holde dere informert og oppdatert i prosessen her på nettsidene, facebook, twitter og media.

Jeg håper dere har lyst til å være med på reisen.

Mvh Thomas

/tilbake
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater