Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
IKKE DER, IKKE DER, MEN DER JA?

17.06.2014
Flere tomter er aktuelle som plassering for et nytt teaterhus. Rundt hjørnet venter en grundig utredning og endelig beslutning.

For over ett år siden skrev jeg et blogginnlegg her på siden med undertittel ”Neste milepæl er plassering”. Det er skjedd en hel del i planleggingen av et nytt teaterhus, men tomteplasseringen er fortsatt uavklart og enda viktigere enn sist.

Å planlegge et ambisiøst og komplekst bygg som et nytt teaterhus, tar tid. Veldig lang tid. Spesielt for teatermakere som normalt har kort reise fra idé til gjennomføring. Mange skal si sitt, og utallige faktorer skal undersøkes, utredes og reguleres. Slik er politiske prosesser, enten man vil eller ei. Men hvis man skal lykkes med et prosjekt av slike dimensjoner, er det viktig at man gjør en nøye planlegging av byggets utforming, både utvendig og innvendig, plassering, finansiering og videre driftsform. Vi har sett utallige prosjekter som er blitt hastet igjennom og lider at det i etterkant, enten det gjelder brukervennlighet eller manglende midler til drift i årene som kommer. De første årene etter åpningen av et kulturbygg er som oftest en suksess. Den store testen kommer etter fem år når nyhetsinteressen har lagt seg hos publikum og bidragsytere, og husets profil er definert. Hverdagen melder sin ankomst. God prosjektstyring og planlegging i forkant er med å kvalitetssikre en fremtidig stabilitet i mange år fremover.

Rogaland Teaters visjoner om et nytt hus for scenekunst er en viktig brikke i den kommende overordnede kommunale plan for Stavanger sentrum. Det kan godt være at det forlenger prosessen med å finne en tomt, men det sikrer at vi velger en beliggenhet som fungerer godt sammen med resten av bybildet og utviklingen av sentrum. Og det er i alles interesse.

I februar presenterte fem arkitekter hvordan et nytt teaterbygg kan plasseres på ulike alternativ i sentrumskjernen. Arbeidet var en bestillingsoppgave fra Rogaland Teater og Stavanger kommune og er ledd i prosessen mot en tomtebeslutning. Alle plasseringene er sentrale og har forskjellige ulemper og fordeler. Teatret har gjort sin prioritering av tomtealternativene hvilket presenteres for pressen og politikere i morgen den 18. juni på Bekhuskaien. Ja, det er vel bare å legge to og to sammen...

Neste skritt er kommunedelplanen for sentrum som etter all sannsynlighet kommer til høring over sommeren. Planen er å få faset ut et par av de fem alternativene, slik at vi står igjen med 1-2 mulige plassering. Hvis alt går som teatermakerne forestiller seg, kan vi dermed utrede nullalternativet, som er dagens plassering i Kannik, opp i mot et par nye plasseringer i Stavanger sentrum. Så snart tomten er på plass er vi klar til en spennende arkitektkonkurranse. Som jeg avsluttet bloggen for et år siden, vi går spennende tider i møte.
Og sånn går no dagan.

Mvh
Thomas
Prosjektleder Sceneskifte
 

/tilbake
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater