Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte

SCENESKIFTE I MEDIA

Sceneskifte

2019

LØSNINGEN FOR MUSEET OG TEATERET KAN VÆRE FELLES

Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for å se om den fremtidige løsningen for Museum Stavanger og Rogaland Teater er felles. Prosjektet går under navnet «Akropolis-visjonen».
ROGALANDSAVIS 23.01.2019
Sceneskifte

2018

PÅ HØYDEN AV AKROPOLIS

Dagens bygg er utrolig upraktisk. Vi har en gylden mulighet i forbindelse med byjubileet i 2025 til å revitalisere Akropolishøyden. 
NÆRINGSFORENINGEN 07.12.2018
Sceneskifte

VIL BYGGE NYTT TEATER OMKRING DET GAMLE

Jan Aase vil bygge det nye teateret over og rundt det gamle teateret og Teaterhallen.
ROGALANDSAVIS 26.11.2018
Sceneskifte

GRIP AKROPOLIS-SJANSEN!

LEDER: De tre bygningene ble bygget på tross av dårlig økonomi i det som var en fattig by, og nå har en rik by fått en ny mulighet til å revitalisere arkitekt Eckhoffs verk, skriver Bjørn G. Sæbø.
ROGALANDSAVIS 15.11.2018
Sceneskifte

AFTENBLADET MENER: JA TIL TEATER I KANNIK

Leder: Planen for nytt teaterbygg i Kannik er spennende og bør realiseres. Statens økonomiske bidrag bør bli betydelig.
STAVANGER AFTENBLAD 15.11.2018
Sceneskifte

DET POLITISKE FLERTALLET VIL HA NYTT TEATERBYGG I KANNIK

De fleste lokale partiene vil utrede mulighetene for at Rogaland teater kan bygge nytt i Kannik. Men flere er bekymret for finansieringen.
STAVANGER AFTENBLAD 14.11.2018
Sceneskifte

TEATRET VIL INN I MUSEUMSPARKEN

Et samarbeid med Stavanger museum er blant ideene når Rogaland teater skal planlegge nytt bygg. Nå har teatret fått utredet hvordan et nytt teaterhus i Kannik kan bli.
STAVANGER AFTENBLAD 14.11.2018
Sceneskifte

«BYBEVARING ER BYUTVIKLING»

For å bevare og videreutvikle identiteten vår trenger vi sterkere rammeverk. Vi må tenke estetisk, historisk og organisk, og utbyggere må spille på lag med byens tradisjon og byantikvaren, skriver forfatter Tore Renberg.
ROGALANDSAVIS 25.09.2018
Sceneskifte

NYTT TEATER PÅ GAMMAL TOMT?

Er det lurast å bygga eit nytt Rogaland teater der det gamle Rogaland teater allereie ligg? Det skal teatret nå finna ut av.
STAVANGER AFTENBLAD 22.01.2018
Sceneskifte

NÅ VIL TEATERET BYGGE NYTT I KANNIK

Dagens bygningsmasse er ikke lenger egnet for teateret. En fersk rapport foreslår å se nærmere på Kannik-alternativet.
ROGALANDSAVIS 22.01.2018
Sceneskifte

JA TIL MATKULTUR, SJØBAD OG TEATER!

Et nytt Rogaland Teater ville selvsagt tilføre området aktivitet, men det vil også ta meget lang tid å realisere. Hvorfor ikke legge nytt teaterbygg til Fiskepiren eller Jorenholmen? 
STAVANGER AFTENBLAD 06.01.2018
Sceneskifte

DET BRYGGER OPP TIL KAMP OM BEKHUSKAIEN

Lervig Aktiebryggeris planer om å bygge både fabrikk og et opplevelsessenter på Bekhuskaien går ikke upåaktet hen, hverken i Stavanger tingrett eller Rogaland Teater.
STAVANGER AFTENBLAD 02.01.2018
Sceneskifte

2017

ETT SKRITT NÆRMERE REALISERING AV ET NYTT ROGALAND TEATER

Teaterdirektør Ellen Math Henrichsen beskriver det som gledelig at teatret fikk videreført øremerkede midler til å sikre fremdriften av dette.
STAVANGER AFTENBLAD 12.10.2017
Sceneskifte

JA TIL MER UTREDNING OM NYTT TEATER

Arbeidet med et nytt teater i Stavanger fortsetter med støtte fra kommunen.
ROGALANDSAVIS 25.08.2018
Sceneskifte

TEATER PÅ HOLMEN KAN BLI UTFALLET

Rogaland Teater på Holmen kan bli løsningen for å få en større utbygging på den planlagte utfyllingen i havnebassenget.
STAVANGER AFTENBLAD 30.06.2017
Sceneskifte

ANBEFALER NYTT TEATERBYGG

En ny utredning fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) anbefaler bygging av et helt nytt teaterbygg for Rogaland teater.
STAVANGER AFTENBLAD 02.02.2017
Sceneskifte

ØNSKER NYTT TEATER: – HUSET ER MILDT SAGT ET INTERESSANT LAPPETEPPE

En ny konseptutredning anbefaler at det bygges nytt teaterhus med fire scener, noe både teatersjefen- og direktøren ønsker, selv om prislappen kan nærme seg halvannen milliard.
ROGALANDSAVIS 01.02.2017
Sceneskifte

STAVANGER FRP: TEATERET BØR UTVIDES DER DET LIGGER

Stavanger Frp gikk i 2015 til valg på at det ikke skulle bygges noe nytt teater i Stavanger. Nå har pipen fått en noe annen lyd.
STAVANGER AFTENBLAD 18.01.2017
Sceneskifte

2016

BYGG DELER AV MUSEET OG TEATERET SAMMEN

Direktøren og styrelederen ved Museum Stavanger vil ha teateret med på et spleiselag for felles publikumsområder, verksteder og administrasjonslokaler.
STAVANGER AFTENBLAD 09.12.2016
Sceneskifte

TINGHUSET TIL NYTORGET LIKEVEL?

Rådmann Per Kristian Vareide er ikke enig med Domstoladministrasjonen som vil ha ny rettsbygning på Bekhuskaien. Nytorget er bedre, mener rådmannen.
STAVANGER AFTENBLAD 29.10.2016
Sceneskifte

NYTT TEATER BØR LIGGE PÅ STASJONEN

Kultursjef Rolf Norås synger ut i sin høringsuttalelse til Stavangers nye sentrumsplan.
- Et nytt teaterbygg i nærheten av et stadig bedre MUST (Stavanger museum) vil gi nye muligheter for utvikling av et livlig og spennende område for kunst- og kulturopplevelser. 
STAVANGER AFTENBLAD 04.10.2016
Sceneskifte

ALLE VIL TIL BEKHUSKAIEN

Domstoladministrasjonen vil ha nytt tinghus her. De er ikke alene om å ville til Bekhuskaien. Kanskje får de følge av både teater og veteranbåter.
DAGSAVISEN 21.04.2016
Sceneskifte

TEATRET VIL FRAMLEIS TIL BEKHUSKAIEN

Ideen om å byggja nytt tinghus på Bekhuskaien endrar ikkje Rogaland Teaters ambisjonar om å byggja nytt teater der.
STAVANGER AFTENBLAD 12.04.2016
Sceneskifte

TINGHUS PÅ PLASS INNEN 2022?

Styret i Domstolsadministrasjonen fikk mandag omvisning på Bekhuskaien. Her er det god plass til nytt tinghus.
STAVANGER AFTENBLAD 12.04.2016
Sceneskifte
Sceneskifte

2015

DEN NASJONALE SCENE OG ROGALAND TEATER STÅR OG BLØR

Nationaltheatret, Den Nationale Scene og Rogaland Teater er de viktigste institusjonene å ta vare på nå, sier en avtroppende kulturminister Thorild Widvey.
DAGSAVISEN 16.12.2015
Sceneskifte

TRENGER STAVANGER EN NY HOVEDSCENE?

Leserinnlegg av Ingebjørg S. Folgerø
STAVANGER AFTENBLAD 11.07.2015
Sceneskifte

INGEN MULIGHET FOR KONSERT- OG TEATERHYBRID

Teateret var ikke alene om å være skeptiske til et konsert- og teaterbygg da de fikk tilbudet om å være med på utbyggingen av konserthuset på 90-tallet.
STAVANGER AFTENBLAD 13. JULI
Sceneskifte

FRP VIL BRUKE KONSERTHUSET SOM TEATER

Hvorfor ble teateret ikke en del av det nye konserthuset? spør FpU-leder Atle Simonsen. Han vil bruke Konserthuset som teater. Svaret er ikke så enkelt, mener dagens teatersjef, Arne Nøst.
STAVANGER AFTENBLAD 11. JULI
Sceneskifte

VIL BYGGE HOVEDSCENE PÅ UTVIDET JERNBANELOKK

- Stavanger stasjon er ikke for lite for et nytt teaterbygg, mener arkitekt Karl Magne Lea. Nå viser han hvor flott det kan bli.
STAVANGER AFTENBLAD 07.07.2015
Sceneskifte

TIL KAMP MOT ROM EIENDOMS TEATERLØSE SENTRUMSPLAN

Forfatter og debattant Tore Renberg går i dette innlegget imot at ROM Eiendom ikke vil ha nytt teaterbygg ved Stavanger stasjon. 
STAVANGER AFTENBLAD 06.07.2015
Sceneskifte

KOMMUNEN BETALER – OM STATEN BETALER

Stavanger vil betala sin del av ei utgreiing av nytt teater. Men bare om staten betaler meir av utgreiinga enn dagens praksis.
STAVANGER AFTENBLAD 17.06.2015
Sceneskifte

NYTT TEATER FOR BYEN

LEDER: Når store institusjonar byggjer nytt, må byutvikling vera ein del av planen.
STAVANGER AFTENBLAD 17.06.2015
Sceneskifte

RENBERG VIL HA NYTT TEATER PÅ BYTERMINALEN

- Stå ved Breiavatnet og se mot Domkirken og Kongsgård. Wow, for en by! Snu deg og se mot Byterminalen: For et vræl av en by!
STAVANGER AFTENBLAD 16.06.2015
Sceneskifte

NYTT TEATER LIGGER IKKE FØRST I PRIORITERINGSKØEN

Politikerne i Stavanger vil ha nytt teater, men da må kommuneøkonomien bedre seg kraftig – og staten legge penger på bordet.
STAVANGER AFTENBLAD 15.06.2015
Sceneskifte

REALISTISK MED NYTT TEATER I 2025

Stavanger kommune vil gi Rogaland Teater 600.000 kroner til en utredning om nytt teaterbygg. Men er det realistisk med et nytt teater i 2025, nå som økonomien strammes til?
STAVANGER AFTENBLAD 11.06.2015
Sceneskifte

2014

Sceneskifte

NYTT TEATER ER IKKE POLITISK PRIORITERT

Et nytt teater er ikke på politisk prioritering i Stavanger kommunes kulturarenaplan frem til 2016.
STAVANGER AFTENBLAD 05.02.2014
Sceneskifte

FREMSKRITTSPARTIET VIL HA NYTT TEATERBYGG

Sceneskifte

VIL UTVIDE SENTRUM MED NYTT TEATER

På Jorenholmen, Nytorget, Bekhuskaien, Ryfylkekaien og ved Breiavatnet har fire arkitektfirmaer skissert muligheter for et nytt teater på oppdrag fra Rogaland Teater. NRK ROGALAND 04.02.2014
Sceneskifte

FAGRE TEATERDRAUMAR

Det begynner å bli mulig å skimte konturene av hva er nytt teaterbygg kan bli, mener Jan Zahl i kommentar i STAVANGER AFTENBLAD 04.02.2014
Sceneskifte

TEATER I STEDET FOR PARKERINGSPLASS?

Rogaland Teater ser på mulighetene for å flytte nytt teater til Jorenholmen, Nytorget, Ryfylkekaien eller Stavanger bussterminal. Hvilket forslag liker du best?  TVVest 04.02.2014
Sceneskifte

LEGG TEATERET PÅ JORENHOLMEN

Bussterminalen, Jorenholmen, Ryfylkekaien, Bekhuskaien eller Nytorget? Teatersjef Arne Nøst holder en personlig knapp på et nytt teater på Jorenholmen i STAVANGER AFTENBLAD 04.02.2014
Sceneskifte

HER KAN NYE ROGALAND TEATER KOMME

Sceneskifte

2013

DETTE KAN BLI DET NYE TEATERBYGGET I STAVANGER

Flere arkitekter vil plassere nytt teater på kaien i Stavanger. Målet er et nybygg i 2025. NRK ROGALAND 11.12.2013
Sceneskifte

2012

LESERINNLEGG I STAVANGER AFTENBLAD - 31. JANUAR 2012


VIKTIG Å SE UTOVER SIN EGEN NESETIPP

Det er mange viktige lokale kulturdebatter som tas for tiden, og takk for det. Det er nok å gripe tak i. Hastesaker som Kuppelhallen og Tou scene var sentrale i budsjettforhandlingene før jul, og langsiktige planer som litteraturhus, internasjonal kunsthall, mathall og Rogaland Teaters prosjekt Sceneskifte som planlegger et tidsriktig teaterhus for fremtiden, er i prosess. Eksisterende bygninger og ledige tomter har og vil også framover bli foreslått som lokasjoner for det kunstneriske og kulturelle engasjementet som bobler i regionen. Kanskje tiden er inne for å tenke helhet og synergieffekt, slik at ikke alle rir på hver sin hest, men at byen kan dra nytte av et samordnet tiltak?

Integrert i kommunens arbeid
Når vi arbeider med lokalisering av et framtidig Rogaland Teater, har vi byutvikling som et av hovedkriteriene. Det er viktig at vi ser ut over vår egen nesetipp og at plasseringen tenkes i et helhetlig perspektiv og inngår i kommunens planer for utviklingen av Stavanger sentrum. Det er derfor gledelig at spørsmålet om teatrets beliggenhet er integrert i kommunens arbeid med sentrumsplanen, enten om det skulle vise seg å bli utvikling på vår eksisterende lokalitet eller ny plassering.

I høringsutkastet til kommunedelplanen for Stavanger sentrum stiller man videre spørsmålet; hvilke andre funksjoner/attraksjoner bør sentrum tilføres? Da Rogaland Teater startet sitt visjonsarbeid i 2010 var oppgaven å tenke langsiktig; hva er behovet og hvordan ser et moderne teater ut i fremtiden? Kanskje andre burde gjøre den samme nyttige øvelsen?

Aktører med geografisk nærhet til hverandre gir god synergieffekt. Det kjenner vi mange eksempler på. Et av de mest effektfulle her i byen finner vi på Sølvberget, hvor kombinasjonen av bibliotek og kino utfyller hverandre ved å henvende seg til publikum på forskjellige tider av døgnet. De fysiske rammene på Sølvberget er derimot begrenset og mulighet for ekspansjon er utfordrende. Hvis vi kikker i krystallkulen 10-20 år frem i tiden, - er det plass til begge kulturaktørene ved Arneageren eller får vi en ”hvem skal ut”-situasjon?

Det er kanskje nå vi virkelig bør slå på stortrommen og planlegge et nytt, urbant og levende miljø i Stavanger sentrum? Bjergstedsvisjonen er en realitet som samler konserthus, kulturskole og musikk- og danseutdannelse. Tou-visjonen vil danne flotte rammer for fri scenekunst, visuell kunst og musikk. Midt i mellom de to geografiske ytterpunkter i kulturaksen, åpner det seg mulighet for en ny visjon.

På et nytt kulturtorg kunne man forestille seg både et fremtidsrettet hus for scenekunst i geografisk nærhet til andre viktige kulturaktører. Stavanger Bibliotek og Rogaland Teater er begge viktige institusjoner for formidling av tekst, og for eksempel et fremtidig litteraturhus  vil kunne være en naturlig aktør på et slik kulturtorg.  Kan vi utnytte effekten av å plassere flere aktører i nærheten av hverandre slik at man danner et nytt, geografisk samlet, mangfoldig kunst- og kulturtilbud for regionen?

Brikke i byutviklingsperspektiv
Den finnes mange interessante attraksjoner som kan bidra til å skape en ny visjon for et kulturtorg hvis kommunen, befolkningen og aktørene selv vil. Sceneskiftes viktigste målsetning for framtiden er et velfungerende hus hvor Rogaland Teater kan produsere og presentere scenekunst av høy kvalitet, men er ikke fremmed for å være en brikke i et byutviklingsperspektiv. Det ligger et stort potensiale i forskjellige aktører som tilbyr noe annet på andre tidspunkter, enn det teatret gjør. Byutvikling handler om å skape et attraktivt samfunn for beboerne, regionen, tilreisende og næringslivet. Her på teatret er vi vant til å spille en rolle.

Thomas Bendiksen, Prosjektleder Sceneskifte, Rogaland Teater
Sceneskifte

GI KUPPELHALLEN TIL ROGALAND TEATER

I november 2012 kom første politiske innspill til tomt for et fremtidig Rogaland Teater, siden Sevland for et par år siden sådde tanken om å benytte Bækhuskaien til formålet. SVs Eilef A. Meland foreslår å gi Kuppelhallen til teatret i STAVANGER AFTENBLAD 05.11.2012
Sceneskifte

LESERINNLEGG I STAVANGER AFTENBLAD - 19. SEPTEMBER 2012

EN SCENE TIL ET FORMÅL

Både Stavanger Konserthus og Rogaland Teater bør få lov til å være spesialister på sitt område. Derfor er det viktig å vektlegge spesialscener fremfor hybridløsninger.


Gratulasjonene har stått i kø den siste uke, og med god grunn. Med det nye konserthuset og hele Bjergstedsvisjonen har fylket fått et etterlengtet kulturløft.
Som en Tore Renberg i toppform sa under åpningen: "nå sidde me pigede her, dette blir steinkjekt",  det er bare å stemme i, gratulere og ta av hatten for alle dem som har jobbet huset frem til realitet.

Som bekjent er Rogaland Teater i full gang med å planlegge et fremtidssikret og moderne hus for scenekunst, et prosjekt vi har valgt å kalle Sceneskifte. Arbeidet er fortsatt i startgropa hvor vi definerer husets nødvendige funksjoner og størrelse og har fremtidige utfordringer med å utrede mulige plasseringer, arkitektkonkurranse og finansiering.

I arbeid med Sceneskifte møter vi ofte spørsmålet hvorfor Rogaland Teater ikke i sin tid slo seg sammen med Konserthuset og bygde et felles hus. Det er naturlig at en slik tankegang dukker opp nå som et nytt konserthus står funklende her i byen, og sambruksmodellen mellom symfoniorkester og teater er blitt benyttet ved Kilden i Kristiansand.

Rogaland Teater takket i sin tid nei til et eventuelt sambruk av fasiliteter med Stavanger konserthus. Når man kikker i bakspeilet mener jeg den beslutningen var et klokt valg , og det er det flere grunner til.

For det første er Stavanger ikke Kristiansand, og Rogaland Teater er heller ikke Agder Teater. Med en forventet befolkningsvekst på 35% i regionen frem mot 2030, og Rogaland Teaters høye produksjonsnivå, mener jeg at Stavanger har plass til både et særegent konserthus og et teater. Vi skal få lov til å være eksperter på vårt område og bygge hus som er spesifisert ut i fra et bestemt formål. Det er utallige kulturhus rundt om i landet som har benyttet en sambruksløsning, med både gode og mindre heldige resultater.

En av fordelene er naturligvis at det gjerne er enklere å realisere bygget og forsvare kostnadene når flere brukere går sammen. Derfor er en slik løsning spesielt nyttig i mindre samfunn hvor forskjellige institusjoner kan dra nytte av hverandre. Stavangerregionens størrelse, fremtidige potensiale og kulturelle historie med de to dominerende kulturinstitusjonene, legger derimot grunnlag for at Stavanger konserthus og Rogaland Teater får beholde sin posisjon som ekspert på sitt område.

Når man spesifiserer et multifunksjonelt hus, vil man alltid gå på kompromiss med den enkelte institusjons behov, for å kunne ivareta en fleksibilitet som kan benyttes til flere forskjellige formål. Tidlig i prosessen med konserthuset, vurderte man å satse på et enkelt scenerom som skulle dekke alle behov, både akustiske og forsterkede lydopplevelser. I dag kan vi heldigvis være glad for at man i sin tid valgte å gå for en annen løsning med to scener, hvor Valen og Zetlitz får lov til å være fullendte på hver sin måte.

En scene er nemlig ikke bare en scene, men er nøye dimensjonert og tilrettelagt for det som produseres og presenteres. Den multifunksjonelle Zetlitz-salen vil være perfekt til scenekunst i storformat. En slik dimensjonert scene vil derimot trolig ikke være aktuell i et fremtidig teaterhus, hvor intimitet og nærkontakt mellom publikum og aktører står høyt på prioriteringslisten.

Vi skal være stolte av at Stavanger nå har fått to nye scener som er særegne og tilbyr nye formater som vi aldri før har hatt her i regionen. Rogaland Teater vil benytte seg av disse mulighetene når vi presenterer kunst som passer inn i disse sceneformatene. Dette gjør vi allerede nå i høst, hvor vi presenterer teaterkonserten Mozart. Storslagen musikk i et visuelt fyrverkeri som vil passe sublimt inn i forholdene i Zetlitz. Derimot vil en monolog av Lars Norén falle godt og grundig til jorden på en slik scene.

Sceneskifte rir videre på Stavanger konserthus’ suksess fra åpningen og følger utviklingen nøye, slik at vi en gang i framtiden kan tilby et nytt tidsriktig teater med unike scenerom som er tilpasset formålet. Du er herved invitert til å delta på reisen.

Thomas Bendiksen
Prosjektleder Sceneskifte

Sceneskifte

LESERINNLEGG I STAVANGER AFTENBLAD - MARS 2012

NYTT BYGG FOR ROGALAND TEATER

Rogaland Teater har gjennom flere år gitt til kjenne at de har behov for et nytt og større teaterbygg.
Teaterets betydning i bysamfunnet og Rogaland fylke i sin helhet er uomstritt, og de mange minneverdige oppsettinger har også gjort denne posisjonen fortjent.

Så langt jeg har kunnet registrere via mediene har oppgaven med å finne en ledig og egnet tomt ikke ført til resultater.
Problemstillingen kan da heller ikke være helt enkel:

1) sentral og „monumental“ beliggenhet
2) nærliggende parkeringsmuligheter
3) tilknytning til nåværende teaterfasiliteter
4) nærhet til tog og buss
5) økonomisk realiserbarbare løsninger

Det er sikkert også andre faktorer som er relevante, men jeg vil tro at hvis en finner en løsning på de ovennevnte vil de resterende være overkommelige.

Det er i disse dager kommet opp et alternativ som jeg ikke tidligere har sett nevnt i forbindelse med teateret og som faktisk imøtekommer alle de ovenevnte parametre: jernbanetomten.

Men dette området har da heller ikke tidligere vært aktuelt fordi NSB har vegret seg for å avgi noe til andre formål.
Denne situasjonen har brått endret seg da det etter en politisk styrt manøver er åpnet opp for nytenkning.
Vi vet godt at dette først og fremst skyldes et årelangt „mas“ om at det bør avgis plass til nytt tinghus her. Prisverdig innsats av sorenskriver Bjørnestad for mange års utholdenhet, men kanskje samtidig også forsinkelse av et nybygg. Tinghuset kunne muligens allerede være påbegynt hvis Bjørnestad hadde akseptert et bygg på Lagårdsveien som mange andre , inklusive politietaten, har sett på som velegnet både for Tingretten og dessuten innpasset i en byplanmessig helhet.

Når nå NSB har måttet kaste inn håndkledet har det oppstått en ny situasjon som det først og fremst Stavanger Kommune som må ta videre, og der andre hensyn må trekkes inn, f.eks. plassering av et nytt teater.
Tinghuset kan trolig fortsatt få plass til sine 13.000 m2 på den resterende del av jernbanetomten hvis NSB forøvrig får sine primærbehov dekket.
Men alt dette er det bare de berørte parter som kan avklare.

Et tinghus har i utgangspunktet andre behov enn et teater, - det er først og fremst et „finere“ kontorbygg. (jfr. tinghus i Sandnes og Haugeund .)
På Lagårdsveien kan, slik jeg ser det, behovet både arealmessig og trivselsmessig gi en bedre løsning for såvel etatens ansatte som rettens „kunder“.

Teateret /byen vil på sin side neppe noengang få en mulighet som kan måle seg med  jernbanetomten:

Plasseringen tar utgangspunkt i parkeringsplassen som ligger vel 6 m over Jernbaneveien. Dette platået forlenges ut til denne veien og over eksisterende NSB-bygg/ trafikkareale.
Den økonomiske gevinsten ved å legge et nytt bygg her er at en kan dra full nytte av de nåværende fasiliteter som ligger i umiddelbar nærhet og sammenkoblet ved veier under gaten.
En må kunne anta at de nåværende bygg uansett vil være verneverdige.
De tapte parkeringplasser (ca. 80) vil det lett kunne kompenseres for i den planlagte fjellhallen.
Tilknytning til tog, busser og parkeringsplasser kan vanskelig tenkes mer ideell i sentrum.

Sist, men ikke minst:
- Utsikten fra tomten og vestibylen er helt unik: Breiavatnet, Domkirken, Byparken, Kongsgård, kveldshimmelen mm. vil alt ligge for teaterets (og turgåeres) føtter. Det burde også   ligge godt til rette for en Teaterkafé her.
- Sett fra motsatt kant vil „Akropolis“ få en ny dimensjon med Breiav. som forgrunn og de øvrige monumentalbygg som bakgrunn.

Karl Magne Lea
Sivil arkitekt MNAL

21.03.2012
Skisse Siv.ark. K.M Lea
Sceneskifte

ROGALAND VIL HA NYTT TEATERBYGG I 2025

Sceneskifte

SCENESKIFTE FOR ROGALAND TEATER

Sceneskifte

2011

NY PROSJEKTLEDER

Sceneskifte
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater