Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
08.03.2012

PRESENTASJON AV HØRINGSSVAR

Rogaland Teaters administrasjon fikk i 2009 på oppdrag fra styret å foreta en analyse av teatrets langsiktige behov for lokaler. Konklusjonen var at et nybygg var den beste løsningen både for å realisere ambisjonene for kunstnerisk utvikling og for å møte behovene til morgendagens publikum.

I 2010 startet administrasjonen arbeidet med utredning av nytt teaterbygg for Rogaland Teater. Det ble igangsatt et langsiktig visjonsarbeid hvor alle teatrets ansatte fra malersal, snekkerverksted, systue, teknisk avdeling, salgsavdeling til ledelse og skuespillerensemble deltok  aktivt i utformingen av ny visjon og nye mål for Rogaland Teater.  Resultatet av denne prosessen var visjonsdokumentet mot2020 som lå ferdig i juni 2011.

Rogaland Teater inviterte kulturaktører, politikere og offentlige instanser til å gjøre seg kjent med visjonsdokumentet og komme med innspill på dette. Høringsfristen gikk ut 01.mars 2012.

I den forbindelse ønsker vi å invitere pressen til en gjennomgang av høringsuttalelsene som er kommet inn. Det vil også bli lansering av nytt navn på prosessen med nytt teaterbygg.

Dag: Mandag 12.mars
Kl.slett: 11.00
Sted: Torget i Stavanger

/tilbake
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater