Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
kvu midler
Midler til KVU er på plass
07.10.2015

Teatrets tre eiere Staten, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune inngår spleiselag for å få gjennomført en konseptvalgutredning for nytt teaterhus.

I dag fikk vi den endelige bekreftelsen på at Staten deltar i spleiselaget om å utføre en konseptvalgutredning (KVU).

"Tilskuddet til Rogaland Teater foreslås økt med 3,1 millioner kroner, hvorav 2 millioner kroner skal bidra til teatrets utredning av nytt teaterbygg, et bygg som skal bli til glede for alle regionens innbyggere."

Tidligere i høst hadde vi besøk av fylkesordfører Janne Johnsen og fylkesvaraordfører Terje Halleland. Med seg hadde de den gledelige nyheten om at teatret ville få bevilget midler fra Staten over statsbudsjettet til å gjennomføre konseptvalgutredningen. Ettersom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune allerede har gitt positive signaler om midler falt siste brikke på plass med statens tilskudd.

En meget tilfreds gjeng fra venstre: prosjektleder Thomas Bendiksen, fylkesvaraordfører Terje Halleland, teatersjef Arne Nøst, fylkesordfører Janne Johnsen og styreleder Brit Rugland.

/tilbake
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater