Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
fremdrift 2011-2025 v2
Kvalitetssikringene av KVU'en er i gang
21.06.2017

Nok en milepæl i Sceneskifte-prosjektet ble nådd da teatret i juni signerte kontrakt med Atkins om gjennomføring av kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU).

I tråd med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring i prosjekter med store statlige investeringer, har Rogaland Teater satt i gang KS1 som skal kvalitetssikre konklusjonen som er i konseptvalgutredningen. Atkins har rammeavtale med Finansdepartementet for å gjennomføre slike utredninger og har allerede stor erfaring på scenekunstområdet gjennom lignende utredninger både for Nationaltheatret og Den Nationale Scene. 

Gjennomføringen av oppdraget er estimert til 6 måneder. En politisk beslutning om valg av konsept blir den viktigste milepæIen for videre fremdrift når KS1-rapporten foreligger ved årsskiftet 2017/18. Den etterfølgende prosjektavklaringsfasen tar utgangspunkt i den politiske behandling og endelig konseptvalg for prosjektet.
 
Prosjektavklaringsfasen vil på basis av konseptvalget blant annet innebære:

Tomtevalg
Konsekvensutredning
Kostnadsanalyse
Usikkerhetsanalyse 

Gjennomføringen av Ks1 er dermed et nytt viktig skritt i prosessen mot en fremtidig løsning for Rogaland Teater. 

 
 

/tilbake
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater