Sceneskifte
Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
Sceneskifte
Sceneskifte
screenshot 2020-03-17 at 12 54 48
Kommunen ønsker å utrede Akropolis-visjonen
18.03.2020

Et flertall av Stavangers kulturpolitkere støtter opp rundt utvikling rundt kulturinstitusjonene og planene for et nytt teaterhus

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok den 11.03.2020 at Stavanger kommune skal ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid. Det gjenstår fortsatt en del områder som må avklares før man kan ta en endelig beslutning om et nytt teaterhus kan realiseres i kombinasjon med deler av de eksisterende bygningene. Musem Stavanger og Arkeologisk Museum har som kjent også utbyggingsbehov og man ønsker å se hele omrdået i sin helhet for et felles byutviklingsprosjekt. Samtidig er Rogaland Fylkeskommune i gang med et mulighetsstudie som vurderes arealbehov og mulig alternativ tomteutnyttelse. I denne prosessen skal det også ses om noe av kulturinstitusjonens arealbehov kan løses på tomten hvor det tidligere Stavanger sykehus holdt til.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sitt flertallsvedtak:

1. Stavanger kommune vil ta en pådriverrolle i det videre arbeidet med å utrede mulighetene i Akropolis-visjonen.

2. Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe for videre arbeid med Akropolis-visjonen i tråd med anbefalingene i saken. Arbeidet gjøres i samarbeid med Rogaland Teater, MUST – Museum Stavanger og de øvrige eierne; Rogaland fylkeskommune og staten.

3. Stavanger kommune vil i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vurdere hvordan deler av fylkeshuset og fylkeshuseiendommen kan tas i bruk for å gjennomføre Akropolisvisjonen.

4. Framtidige ressursbehov avsettes i kommende handlings- og økonomiplan.

Saker en planlegt behandlet i Stavanger formannskap 02.04.2020 og i Stavanger kommunestyre 11.05.2020.
 

/tilbake
Rogaland Teater Sceneskifte

Teaterveien 1, N-4005 Stavanger

Tlf: 51 91 90 00


sceneskifte@rogaland-teater.no

Rogaland Teater